Vị Trí Hiệu Trưởng Trường Đại Học yêu cầu những năng lực và kiến thức gì

Hiệu trưởng trường đại học là một vị trí quan trọng và đầy thách thức trong hệ thống giáo dục đại học. Người đảm nhiệm vị trí này không chỉ phải có trình độ chuyên môn cao, uy tín khoa học, kinh nghiệm quản lý, mà còn phải có phẩm chất đạo đức, tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo. Trong bài viết này, Việc Làm Giáo Dục sẽ giới thiệu về những thông tin chi tiết liên quan đến hiệu trưởng của trường đại học.

hieu truong dai hoc

Vị Trí Hiệu Trưởng Trường Đại Học yêu cầu những năng lực và kiến thức gì – Nguồn ảnh: Pexels

Hiệu trưởng trường Đại học là gì?

Hiệu trưởng trường Đại học là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành cơ sở giáo dục đại học theo luật pháp và quy chế của trường. Việc bổ nhiệm hiệu trưởng của trường Đại học phụ thuộc vào loại hình của trường, là công lập hay tư thục và phải được hội đồng trường, hội đồng đại học và cơ quan quản lý có thẩm quyền thống nhất. Thời hạn bổ nhiệm hiệu trưởng trường Đại học tuỳ theo quyết định của hội đồng trường và hội đồng đại học, nhưng không vượt quá thời kỳ của các hội đồng này.

Yêu cầu năng lực của Hiệu trưởng trường Đại học

Yêu cầu về bằng cấp và chứng chỉ

 • Có trình độ tiến sĩ thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc ngành liên quan đến lĩnh vực giáo dục đại học.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ quản lý giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực giáo dục đại học, bao gồm các vấn đề về chính sách, quy chế, quy định, tiêu chuẩn, chương trình, phương pháp, công nghệ, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
 • Có kiến thức về các xu hướng, thách thức và cơ hội của giáo dục đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập và đổi mới.
 • Có kiến thức về các mô hình, kỹ năng và kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo, điều hành, giải quyết vấn đề, đàm phán, giao tiếp, hợp tác và xây dựng mối quan hệ trong cơ sở giáo dục đại học.
Icon

Công việc nổi bật

3. Các quyền hạn của Hiệu trưởng trường Đại học

Hiệu trưởng trường Đại học có quyền hạn sau:

 • Đại diện cho trường theo luật pháp và là chủ tài khoản của trường (trừ trường hợp có quy định khác).
 • Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và hợp tác trong và ngoài nước của trường, theo luật pháp và quy chế của trường.
 • Xem xét, phê duyệt và ban hành các văn bản, quy định liên quan đến trường, theo thẩm quyền của hội đồng trường, hội đồng đại học và quy chế của trường.
 • Đề xuất, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý, quyết định các dự án đầu tư và làm báo cáo hàng năm về kết quả hoạt động của trường.

4. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng trường Đại học

Hiệu trưởng trường Đại học có nhiệm vụ như sau:

 • Thực hiện các quyền hạn đã được giao cho mình theo luật pháp và quy chế của trường.
 • Đảm bảo chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của trường.
 • Đảm bảo tính công khai, minh bạch, báo cáo, thanh tra, kiểm tra và giám sát của các hoạt động của trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật, hội đồng trường, hội đồng đại học và các bên liên quan về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Tham khảo: tin tuyển dụng việc làm Hiệu Trưởng

5. Nhóm MBTI nào phù hợp với công việc Hiệu trưởng trường Đại học?

Vị trí Hiệu trưởng trường Đại học đòi hỏi người đảm nhiệm phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ tiến sĩ, có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học. Ngoài ra, người đó còn phải có khả năng lãnh đạo, điều hành, phối hợp, giao tiếp, giải quyết vấn đề, sáng tạo và linh hoạt. Dựa trên những yêu cầu này, có thể nói những nhóm MBTI phù hợp với công việc Hiệu trưởng trường Đại học là:

 • ENTJ: Người điều hành.
 • ENFJ: Người chỉ dẫn.
 • INTJ: Người quân sư.
 • INFJ: Người hướng dẫn.

6. Điều kiện để trở thành Hiệu trưởng trường Đại học

Theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, điều kiện để trở thành Hiệu trưởng trường Đại học là:

 • Sở hữu tâm hồn cao đẹp, lương thiện và trung thực;
 • Đạt được bằng cấp cao nhất trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Có thể vận dụng sức mạnh thể chất và tinh thần để hoàn thành công việc;
 • Được công nhận là một nhà khoa học uy tín và có nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh đạo giáo dục đại học;
 • Tuổi tác phù hợp với quy định pháp luật về việc giữ chức vụ hiệu trưởng trường đại học công lập.

Ngoài ra, để được bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng, người đó còn phải đáp ứng những điều kiện chung khi bổ nhiệm viên chức quản lý được quy định Tại Điều 27 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, bao gồm:

 • Đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quy định;
 • Nộp đầy đủ hồ sơ cá nhân đã được xác minh rõ ràng; kê khai tài sản theo quy định;
 • Tuân thủ quy định về độ tuổi bổ nhiệm của pháp luật hiện hành;
 • Sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao, có hồ sơ khám sức khỏe từ bệnh viện;
 • Không nằm trong các trường hợp cấm đảm nhiệm chức vụ theo pháp luật.

7. Hiệu trưởng trường Đại học tiếng Anh là gì?

Hiệu trưởng trường Đại học tiếng Anh là university principal. Đây là một danh từ ghép, bao gồm:

 • University: trường đại học, là một cơ sở giáo dục đại học cấp cao, cung cấp các chương trình đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội.
 • Principal: hiệu trưởng, người đứng đầu ban lãnh đạo của một trường học, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục tại trường học.

8. Các nhà giáo nổi tiếng trong lịch sử

Các nhà giáo nổi tiếng trong lịch sử là những người có tài năng, uyên bác, đạo đức và công lao to lớn trong việc giảng dạy, nghiên cứu, truyền thụ kiến thức và đạo lý cho thế hệ sau. Các nhà giáo nổi tiếng trong lịch sử không chỉ có ảnh hưởng sâu sắc đến nền giáo dục mà còn đến nền văn hóa, chính trị, xã hội của một quốc gia hay một vùng lãnh thổ. Dưới đây là một số nhà giáo nổi tiếng trong lịch sử thế giới và Việt Nam:

 • Nhà giáo nổi tiếng trong lịch sử thế giới:
  • Socrates (470-399 TCN): Một trong những triết gia lớn nhất của Hy Lạp cổ đại, được coi là cha đẻ của triết học phương Tây. Ông là người sáng lập phương pháp đối thoại triết học, dạy học bằng cách đặt câu hỏi và khuyến khích học trò tự suy nghĩ.
  • Maria Montessori (1870-1952): Bà là một bác sĩ, nhà giáo dục và nhà nghiên cứu người Ý, được coi là người tiên phong trong phương pháp giáo dục Montessori. Phương pháp này nhấn mạnh sự tự do, sự khám phá và sự phát triển toàn diện của trẻ em.
  • Albert Einstein (1879-1955): Ông là một nhà vật lý lý thuyết người Đức, được coi là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông là tác giả của thuyết tương đối, một trong những cột mốc quan trọng của vật lý hiện đại. Ông cũng là một nhà giáo dục, đã giảng dạy tại nhiều trường đại học danh tiếng như Zurich, Berlin, Princeton,….
 • Nhà giáo nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam:
  • Hồ Chí Minh (1890-1969): Bác là một nhà cách mạng, nhà chính trị, nhà ngoại giao và nhà giáo dục của Việt Nam. Là người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Minh và Việt Cộng, là người đứng đầu cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đem lại độc lập và thống nhất cho Việt Nam. Bác là người có tầm nhìn xa, có uy tín và tình yêu quê hương sâu sắc. Bác Hồ là người có công trong việc xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, đặc biệt là giáo dục cách mạng.
  • Chu Văn An (1292-1370): Một nhà giáo dục, nhà quân sự và nhà chính trị của Việt Nam thời Trần. Ông là người sáng lập và quản lý Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Ông là người có công trong việc đào tạo nhiều thế hệ quan lại, quân sự và học giả nổi tiếng như Trần Nguyên Đán, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi,… Ông là biểu tượng của sự trung thành, công minh và nghiêm khắc.

Qua bài viết, chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về Hiệu trưởng trường đại học, một vị trí đòi hỏi nhiều yêu cầu và trách nhiệm. Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về những thông tin liên quan đến vị trí này. Nếu bạn có ý định hoặc mong muốn trở thành hiệu trưởng của trường đại học trong tương lai, chúng tôi khuyến khích bạn học tập, rèn luyện thêm những kỹ năng và phẩm chất cần thiết, cũng như học hỏi từ những người đi trước đã thành công trong vị trí này.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận