Trường Quốc Tế Eclass Logo

Trường Quốc Tế Eclass

  • Social Links:

Tổng quan

  • Lĩnh vực Trợ Giảng Tiếng Anh
  • Vị trí đang tuyển dụng 0
  • Lượt xem 34
  • Loại Hình Tổ Chức Trung Tâm Anh Ngữ
  • Địa chỉ 21 Street No.3, An Khanh Ward, Thu Duc City, HCMC

Giới thiệu công ty

Trung tâm bồi dưỡng văn hoá quốc tế eClass thành lập được 9 năm, dạy chương trình phổ thông Anh Mỹ, có học sinh đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi quốc tế, 3 năm liền đạt giải nhất kỳ thi tranh biện World Scholar Cup.