Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2024

Số lượng: 10

Địa điểm làm việc: Trà Vinh

Ngày phát hành: 23/01/2024

Hạn đăng ký: 20/02/2024

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-BHXH ngày 11/01/2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Trà Vinh năm 2024;

BHXH tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh Trà Vinh như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Nhu cầu tuyển dụng

TT
ĐƠN VỊ
Trong đó
Chuyên viên về BHXH (Thu – Sổ, Thẻ) Chuyên viên về BHXH (Thực hiện chính sách BHXH) Kế toán viên
Tổng cộng (A) + (B) 5 3 2
A Khối văn phòng BHXH tỉnh 1
1 Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội 1
B Khối BHXH quận, huyện 5 2 2
1 BHXH thị xã Duyên Hải 1
2 BHXH huyện Châu Thành 1 1
3 BHXH huyện Trà Cú 3 1
4 BHXH huyện Cầu Kè 1
5 BHXH huyện Cầu Ngang 1

Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm

Vị trí việc làm Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (Chuyên ngành ghi trên bảng điểm, văn bằng)
Chuyên viên về BHXH (Thu – Sổ, Thẻ) Kế toán, Tài chính (các chuyên ngành), Kiểm toán, Bảo hiểm, Kinh tế (các chuyên ngành), Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Luật (các chuyên ngành), Công nghệ thông tin, Công nghệ điện tử viễn thông, Thống kê.
Chuyên viên về BHXH (Thực hiện chính sách BHXH) Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động, Bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội, Kế toán, Quản lý công, Luật (các chuyên ngành), Công tác xã hội, Xã hội học, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý nhà nước, Hành chính, Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực, Lao động tiền lương, Thống kê.
Kế toán viên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính (các chuyên ngành).

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức và nội dung tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 01:

 • Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 02.

Vòng 02: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi: Vấn đáp.
 • Nội dung thi: Căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. BHXH Việt Nam sẽ xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Thời gian: Thi vấn đáp 30 phút (trước khi vấn đáp, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).
 • Thang điểm: 100 điểm.
 • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi vấn đáp.

Lệ phí dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lệ phí dự tuyển như sau:

 • Dưới 100 thí sinh: mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần;
 • Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần;
 • Từ 500 thí sinh trở lên: mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần.

BHXH Việt Nam tạm thu 300.000 đồng/thí sinh, trường hợp có sự thay đổi về số lượng thí sinh dự thi sẽ điều chỉnh lại mức lệ phí theo đúng quy định.

Sau khi có danh sách triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, các thí sinh có trách nhiệm hoàn thành nộp lệ phí dự thi trước ngày khai mạc kỳ thi. Hình thức nộp chuyển khoản về tài khoản sau:

 • Số tài khoản: 0491001236688
 • Tên tài khoản: Văn phòng BHXH Việt Nam.
 • Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long (Vietcombank).
 • Nội dung chuyển khoản: “LPT, họ tên thí sinh, vị trí đăng ký dự thi, đơn vị đăng ký dự thi2”

Ví dụ:

 • LPT, Nguyễn Văn C…, TST, BHXH tinh Ca Mau;
 • LPT, Hoang Thi H…., CSBHXH, BHXH tỉnh Ca Mau;

Ghi chú: Nếu thí sinh không nộp lệ phí tuyển dụng sẽ không được tham dự kỳ xét tuyển.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm thi vấn đáp tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại khoản 2 Mục VI Thông báo này cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 3.1 nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn (không cộng điểm ưu tiên) là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Người có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc tại vị trí việc làm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng nhiều hơn;
 • Người có trình độ đào tạo cao hơn;
 • Người có xếp loại tốt nghiệp cao hơn;
 • Người có điểm học tập trung bình toàn khóa cao hơn;
 • Người dự tuyển là nữ;
 • Người có tuổi đời cao hơn;

Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Những người có đủ các điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển viên chức trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự tuyển. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí tại 01 đơn vị, cụ thể mỗi bộ hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Phụ lục II kèm theo). Người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn, ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký và phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật; trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Bản chụp văn bằng tốt nghiệp và kết quả học tập (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học): Bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y. Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển thi sinh cần nộp bản photo văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm bản dịch sang tiếng Việt công chứng) và bản photo giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.
 •  Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Mục IV về ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.

Lưu ý:

 •  Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau khi có kết quả xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh phải nộp đầy đủ bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp, bảng kết quả học tập và giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên.
 • Người dự tuyển không phải nộp Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh khi nộp hồ sơ dự tuyển.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

 • Thời gian đăng ký dự tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 15/01/2024 đến hết ngày 20/02/2024 (Không tính 07 ngày nghỉ tết âm lịch từ ngày 08/02/2024 – 14/02/2024 theo quy định của Nhà nước).
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ tại BHXH tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: Số 315 Phạm Ngũ Lão, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; người nhận hồ sơ: Phan Thị Hoàng Phúc, số điện thoại: 0832617726.

Thời gian, địa điểm thi

 • Thời gian thi: Trong quý I năm 2024.
 • Địa điểm thi: Thành phố Cần Thơ.

Chi tiết thời gian, địa điểm thi sẽ thông báo theo quy định tại Mục VII Thông báo này.

8. File đính kèm