Bệnh viện C Đà Nẵng tuyển viên chức năm 2023

Số lượng: 150

Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

Ngày phát hành: 29/09/2023

Hạn đăng ký: 29/09/2023

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

TTVị trí việc làm (Khoa/Phòng/ Trung tâm) cần tuyển dụngChức danh nghề nghiệpMã số CDNNSố lượng tuyển dụngYêu cầu về trình độ chuyên môn theo khung năng lực vị trí việc làm
1Nội Tim mạchBác sĩ (hạng III)V.08.01.035Bác sĩ đa khoa trở lên
2Điều dưỡng hạng IIIV.08.05.122Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
3Điều dưỡng hạng IVV.08.05.134Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
4Nội Thận - Tiết niệuBác sĩ (hạng III)V.08.01.031Bác sĩ đa khoa trở lên
5Điều dưỡng hạng IIIV.08.05.121Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
6Điều dưỡng hạng IVV.08.05.132Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
7Nội Tiêu hóaBác sĩ (hạng III)V.08.01.033Bác sĩ đa khoa trở lên
8Điều dưỡng hạng IIIV.08.05.123Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
9Điều dưỡng hạng IVV.08.05.132Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
10Nội tiếtBác sĩ (hạng III)V.08.01.032Bác sĩ đa khoa trở lên
11Điều dưỡng hạng IIIV.08.05.121Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
12Điều dưỡng hạng IVV.08.05.132Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
13Nội Thần kinh - Cơ xương khớpBác sĩ (hạng III)V.08.01.032Bác sĩ đa khoa trở lên
14Điều dưỡng hạng IIIV.08.05.121Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
15Điều dưỡng hạng IVV.08.05.131Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
16Nội Hô hấpBác sĩ (hạng III)V.08.01.032Bác sĩ đa khoa trở lên
17Điều dưỡng hạng IIIV.08.05.124Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
18Điều dưỡng hạng IVV.08.05.135Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
19Nội Lão khoaBác sĩ (hạng III)V.08.01.032Bác sĩ đa khoa trở lên
20Điều dưỡng hạng IIIV.08.05.122Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
21Điều dưỡng hạng IVV.08.05.132Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
22Nội ABác sĩ (hạng III)V.08.01.031Bác sĩ đa khoa trở lên
23Thận nhân tạo - Lọc mócĐiều dưỡng hạng IIIV.08.05.122Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
24Hồi sức tích cực - Chống độcBác sĩ (hạng III)V.08.01.035Bác sĩ đa khoa trở lên
25Điều dưỡng hạng IIIV.08.05.122Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
26Điều dưỡng hạng IVV.08.05.134Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
27Cấp cứuBác sĩ (hạng III)V.08.01.033Bác sĩ đa khoa trở lên
28Điều dưỡng hạng IIIV.08.05.121Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
29Điều dưỡng hạng IVV.08.05.132Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
30Khám bệnhBác sĩ (hạng III)V.08.01.033Bác sĩ đa khoa trở lên
31Điều dưỡng hạng IVV.08.05.131Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
32Khám, chữa bệnh theo yêu cầuĐiều dưỡng hạng IIIV.08.05.121Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
33Điều dưỡng hạng IVV.08.05.131Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
34Ngoại Tổng hợpBác sĩ (hạng III)V.08.01.035Bác sĩ đa khoa trở lên
35Điều dưỡng hạng IIIV.08.05.122Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
36Điều dưỡng hạng IVV.08.05.132Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
37Ngoại Chấn thương - Thần kinhBác sĩ (hạng III)V.08.01.031Bác sĩ đa khoa trở lên, có chứng chỉ định hướng gây mê hồi sức trở lên
38Điều dưỡng hạng IVV.08.05.131Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
39Gây mê hồi sứcBác sĩ (hạng III)V.08.01.033Bác sĩ đa khoa trở lên
40Điều dưỡng hạng IVV.08.05.134Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
41Điều dưỡng hạng IVV.08.05.132Cao đẳng Điều dưỡng gây mê hồi sức
42Trung tâm Ung bướuBác sĩ (hạng III)V.08.01.031Bác sĩ đa khoa trở lên
43Điều dưỡng hạng IIIV.08.05.121Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
44Trung tâm Đột quỵBác sĩ (hạng III)V.08.01.033Bác sĩ đa khoa trở lên
45Điều dưỡng hạng IVV.08.05.131Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
46Y học cổ truyềnBác sĩ (hạng III)V.08.01.032Bác sĩ đa khoa trở lên
47MắtBác sĩ (hạng III)V.08.01.032Bác sĩ đa khoa trở lên
48Điều dưỡng hạng IIIV.08.05.121Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
49Tai Mũi HọngBác sĩ (hạng III)V.08.01.031Bác sĩ đa khoa trở lên
50Điều dưỡng hạng IIIV.08.05.122Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
51Răng Hàm MặtBác sĩ (hạng III)V.08.01.031Bác sĩ đa khoa trở lên
52Điều dưỡng hạng IVV.08.05.132Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
53Phục hồi chức năngBác sĩ (hạng III)V.08.01.034Bác sĩ đa khoa trở lên
54Kỹ thuật y hạng IIIV.08.07.182Cử nhân Kỹ thuật vật lý trị liệu/ Phục hồi chức năng/ Cử nhân phục hồi chức năng trở lên
55Kỹ thuật y hạng IVV.08.07.191Cao đăng Kỹ thuật VLTL/PHCN
56Điều dưỡng hạng IVV.08.05.132Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
57Chẩn đoán hình ảnhBác sĩ (hạng III)V.08.01.031Bác sĩ đa khoa trở lên
58Kỹ thuật y hạng IIIV.08.07.182Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học trở lên
59Kỹ thuật y hạng IVV.08.07.193Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học
60Thăm dò chức năngBác sĩ (hạng III)V.08.01.031Bác sĩ đa khoa trở lên
61Điều dưỡng hạng IVV.08.05.132Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
62Huyết họcKỹ thuật y hạng IIIV.08.07.181Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm trở lên
63Kỹ thuật y hạng IVV.08.07.192Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm
64DượcDược sĩ (hạng III)V.08.08.221Dược sĩ trở lên
65Dinh dưỡngBác sĩ (hạng III)V.08.01.031Bác sĩ đa khoa trở lên
66Kiểm soát nhiễm khuẩnĐiều dưỡng hạng IIIV.08.05.122Cử nhân Điều dưỡng đa khoa trở lên
67Điều dưỡng hạng IVV.08.05.131Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa
68Quản lý chất lượngChuyên viênA101.0032Cử nhân y tế cộng đồng và tương đương
69Tổ chức cán bộChuyên viênA101.0031Cử nhân Luât/ Cử nhân quản lý hành chính công và tương đương trở lên
70Kế hoạch tổng hợpBác sĩ (hạng III)V.08.01.031Bác sĩ đa khoa trở lên
71Hành chính quản trịKỹ sư hạng IIIV.05.02.071Kỹ sư điện dân dụng, hoặc kỹ sư điện - điện tử, hoặc Kỹ sư điện - nhiệt lạnh, hoặc Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử trở lên
72Vật tư thiết bị y tếKỹ sư hạng IIIV.05.02.071Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện - điện tử/ Kỹ sư điện - điện tử trở lên
73Công nghệ thông tinKỹ sư hạng IIIV.05.02.071Kỹ sư công nghệ thông tin
74Chuyên viênA101.0033Kỹ sư công nghệ thông tin/ Cử nhân Kỹ thuật phần mềm và tương đương trở lên
75Tài chính Kế toánKế toán viênA106.0314Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán/ Cử nhân kế toán/ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng trở lên

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển (Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ)Nội dung xét tuyển
 • Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2
 • Vòng 2:
  • Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra kiến thức, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển
  • Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100
  • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành
Lệ phí xét tuyển Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể:
 • Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/ thí sinh đủ điều kiện/ lần;
 • Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/ thí sinh đủ điều kiện/ lần;
 • Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/ thí sinh đủ điều kiện/ lần;
Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo  Thông báo của Bệnh viện C Đà Nẵng, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 cho đến trước ngày xét tuyển ít nhất 03 ngày làm việc. Địa điểm thu lệ phí: Phòng Tài chính - Kế roán, bệnh viện C Đà Nẵng.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau
 • Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chi tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm
Trường hơp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyểnNgười không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả có các kỳ xét tuyển lần sau

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Người dự tuyển cần chuẩn bị hồ sơ theo trình tự sau
 1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển nộp khi đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) và có thể photo các minh chứng gửi kèm (văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm theo vị trí dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có))
 2. Sau khi nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, thành phần hồ sơ sẽ có thông báo cụ thể
 3. Lưu ý: Nếu người dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng băn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin dại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo
 4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ ớ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 25/09/2023 đến hết ngày 29/9/2023.
 • Địa chỉ nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện C Đà Nẵng, số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

8. File đính kèm