Bình Định, BQL dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Vân Canh tuyển dụng viên chức năm 2023

Số lượng: 06

Địa điểm làm việc: Bình Định

Ngày phát hành: 19/12/2023

Hạn đăng ký: 12/01/2024

 • Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-BQLDA ngày 05/12/2023 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vân Canh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vân Canh thông báo tuyển dụng viên chức của đơn vị.

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Nhu cầu tuyển dụng Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm tuyển dụng
Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp Số
lƣợng cần tuyển
Chuyên ngành
Quản lý dự án đầu
tư xây dựng
Kỹ sư hạng III 05 Xây dựng dân dụng, cầu đường, công trình
thủy
Hành chính
– Kế hoạch
Chuyên viên 01 Xây dựng dân dụng

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tiếp nhận: Kiểm tra, sát hạch.

 • Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
 • Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.

Hình thức xét tuyển: Đối với các thí sinh nếu còn chi tiêu.

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

 • Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
 • Thang điểm: 100 điểm.

5. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Những thí sinh đủ điều kiện tiếp nhận vào làm viên chức đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại ý 2. Thông báo này, nộp hồ sơ gồm:

 • Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.
  tuyển.
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
 • Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ,
  quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

Đối với trường hợp xét tuyển: Đối với các thí sinh còn lại

 • Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ kèm theo 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ của thí sinh).
 • Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và chịu trách nhiệm tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ.
 • Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện sẽ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo; nếu trúng tuyển sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng theo quy định.

6. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM

 • Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ đăng ký là 30 ngày kể từ ngày có thông báo.
 • Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký: Bộ phận Hành chính – Kế hoạch thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện (Địa chỉ: 525 đường Quang Trung, khu phố Thịnh Văn 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh).
 • Người đăng ký dự tuyển liên hệ với bà: Nguyễn Thị Mỹ Dung, Bộ phận Hành chính – Kế hoạch thông qua số điện thoại 0934.773.056 để được giải đáp các thắc mắc trong quá trình đăng ký.
 • Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển, Hội đồng kiểm tra, sát hạch lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và gửi thông báo triệu tập người đăng ký dự tuyển sát hạch, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm sát hạch cho các đối tượng đủ điều kiện.
 • Chậm nhất là 05 ngày làm việc, sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; Hội đồng kiểm tra, sát hạch lập danh sách người đủ điều kiện và thông báo thời gian, địa điểm cụ thể để tổ chức kiểm tra, sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tuyển dụng.- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng vào làm viên chức; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất sẽ gửi thông báo công nhận kết quả bằng văn bản đến người đăng ký và thông báo công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện.
 • Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh và niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện (Địa chỉ: 525 đường Quang Trung, khu phố Thịnh Văn 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh).

7. File đính kèm