Hà Nội, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tuyển chọn công dân vào CAND

Số lượng: 6

Địa điểm làm việc: Toàn quốc

Ngày phát hành: 25/12/2023

Hạn đăng ký: 20/01/2024

 • Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tuyển chọn công dân vào CAND

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Đối tượng tuyển chọn

 • Công dân Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Chỉ tiêu tuyển chọn

 • Chuyên ngành Hóa học: 03 chỉ tiêu (công tác tại Hà Nội)
 • Ngành Dược học: 01 chỉ tiêu (công tác tại thành phố Đà Nẵng)
 • Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy: 01 chỉ tiêu (công tác tại Hà Nội)
 • Ngành Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 01 chỉ tiêu (công tác tại thành phố Đà Nẵng)

Tiêu chuẩn tuyển chọn

Tiêu chuẩn chính trị

 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước;
 • Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;
 • Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt

Văn bằng, chứng chỉ

 • Đối với chỉ tiêu chuyên ngành Hóa học: Tốt nghiệp Đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) trở lên chuyên ngành Hóa học; xếp hạng (hoặc loại) Khá trở lên.
 • Đối với chỉ tiêu ngành Dược học: Tốt nghiệp Đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) trở lên các chuyên ngành như: Dược lâm sàng, Dược liệu và Dược cổ truyền, Kiểm định chất lượng, Sản xuất và phát triển thuốc, Quản lý cung ứng thuốc hoặc các chuyên ngành có liên quan; xếp hạng (hoặc loại) Khá trở lên.
 • Đối với chỉ tiêu chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy: Tốt nghiệp Đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) trở lên chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy hoặc các chuyên ngành có liên quan; xếp hạng (hoặc loại) Khá trở lên.
 • Đối với chỉ tiêu ngành Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: Tốt nghiệp Đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) trở lên các chuyên ngành như: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoặc các chuyên ngành có liên quan; xếp hạng (xếp loại) Khá trở lên.

Tuổi đời

 • Từ đủ 18 tuổi đến đủ 30 tuổi; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, Ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam tuyển chọn đến đủ 35 tuổi.

Sức khỏe

 • Chiều cao: đối với nam từ 1m64 đến 1m95; đối với nữ từ 1m58 đến 1m80. Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30.
 • Thị lực: thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt từ 18-20/20. Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 03 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 19-20/20.

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Nội dung xét tuyển: Việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân được thực hiện thông qua phương thức xét tuyển theo 2 vòng như sau:

Vòng kiểm tra (vòng 1)

 • Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham gia dự tuyển vòng 2.

Vòng sơ tuyển (vòng 2)

 • Phỏng vấn, tìm hiểu động cơ, mục đích, nguyện vọng vào phục vụ trong Công an nhân dân. Nội dung này chỉ đánh giá mức độ đạt hay không đạt;
 • Kiểm tra nhận thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Công an nhân dân bằng hình thức trắc nghiệm; thời gian thi là 30 phút.
 • Kiểm tra hiểu biết, năng lực, kỹ năng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công việc cần tuyển bằng hình thức thi tự luận (thi viết); thời gian thi là 90 phút.

5. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

 • Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân
 • Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú;
 • Bản sao (có chứng thực) Giấy khai sinh;
 • Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa;
 • Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;
 • Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);
 • Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;
 • Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, Ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu cần bổ sung các giấy tờ sau:
 • Bản Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;
 • Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; xác nhận của cơ quan, tổ chức (nơi công dân công tác) các năm công tác phải xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc đang xem xét kỷ luật;
 • Bản sao (có chứng thực) các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;

6. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ (trong giờ hành chính): từ ngày 20/12/2023 đến ngày 20/01/2024.
 • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tham mưu tổng hợp, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an. Địa chỉ: đường Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Cán bộ nhận hồ sơ: 
 • Đồng chí Đại tá Ngô Văn Toản, Trưởng phòng Phòng Tham mưu tổng hợp, điện thoại: 0912.010.667.
 • Đồng chí Đại úy Nguyễn Khánh Hòa, cán bộ Phòng Tham mưu tổng hợp, điện thoại: 0356.111.106.

Phương thức, quy trình nộp hồ sơ dự tuyển

 • Căn cứ thông báo này, người dự tuyển liên hệ đăng ký dự tuyển, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi Bưu điện về địa chỉ: Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, đường Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Trên cơ sở danh sách đăng ký dự tuyển, Viện Khoa học hình sự sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn về thời gian và hình thức xét tuyển.
 • Sau khi có kết quả tuyển chọn, Viện Khoa học hình sự thông báo kết quả trúng tuyển tới từng thí sinh và hướng dẫn làm thủ tục tuyển dụng theo quy định.
 • Viện Khoa học hình sự thông báo đến mọi công dân có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển đúng thời gian quy định.

7. File đính kèm