Long An, UBND Huyện Mộc Hóa tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023

Số lượng: 23

Địa điểm làm việc: Long An

Ngày phát hành: 11/01/2024

Hạn đăng ký: 31/01/2024

 • Căn cứ Công văn số 12102/UBND-THKSTTHC ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Mộc Hóa.
 • Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Mộc Hóa năm 2023.

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Số lượng viên chức cần tuyển: 10 người. Trong đó:

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh: 05 chỉ tiêu

 • Hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu
 • Phóng viên: 01 chỉ tiêu
 • Quản lý hệ thống kỹ thuật truyền thanh: 01 chỉ tiêu
 • Tổ chức hoạt động lĩnh vực Thông tin cổ động: 01 chỉ tiêu
 • Quản lý Thư viện: 01 chỉ tiêu

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 05 chỉ tiêu

 • Hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu
 • Trồng trọt và bảo vệ thực vật: 02 chỉ tiêu
 • Khuyến nông: 01 chỉ tiêu
 • Quản lý Khai thác công trình thủy lợi: 01 chỉ tiêu

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện

Vị trí Hành chính tổng hợp

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Luật, Luật Kinh tế, Kinh tế Luật, Xã hội học, Quản trị văn phòng.

Vị trí Phóng viên

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí.

Vị trí Quản lý hệ thống kỹ thuật kỹ thuật truyền thanh

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử, điện tử – viễn thông

Vị trí Tổ chức hoạt động lĩnh vực Thông tin cổ động

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Báo chí, Quan hệ công chúng, Xã hội học, Quản lý văn hóa.

Vị trí Quản lý Thư viện

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin – thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin – thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Vị trí Hành chính tổng hợp

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Luật, Luật Kinh tế, Kinh tế Luật, Xã hội học, Quản trị văn phòng, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng. b) Vị trí Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
 • Có bằng đại học trở lên ngành: Bảo vệ thực vật, kinh tế nông nghiệp, khoa học cây trồng, phát triển nông thôn.

Vị trí Khuyến nông

 • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: Dịch vụ thú y, Chăn nuôi thú y.

Vị trí Quản lý Khai thác công trình thủy lợi

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật tài nguyên nước, thủy văn, thủy nông.

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Nội dung: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Hình thức: Xét tuyển. Thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (đăng ký dự tuyển). + Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

 • Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.
 • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện theo Khoản 5, Điều 1, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức như sau:

 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Nếu có số điểm bằng nhau ở cùng vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
 • Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Người đăng ký dự tuyển

 • Nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (người đăng ký dự tuyển viên chức khi nộp Phiếu đăng ký đề nghị mang bảng chính văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí việc làm để đối chiếu) (Đính kèm Phiếu Đăng ký dự tuyển).
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.
 • Gửi kèm 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận (để báo tin cho người đăng ký dự tuyển).
 • Trường hợp người đăng ký dự tuyển viên chức thuộc diện Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác đồng ý bằng văn bản.
 • Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm, nếu đăng ký từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.
 • Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng theo quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

 • Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 02/01/2024 đến hết ngày 31/01/2024 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Mộc Hóa. Địa chỉ: Lầu 2 – Trụ sở UBND huyện Mộc Hóa, Ấp Cả Đá, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Số điện thoại: 02723.956.569 hoặc 0354.238.300.

Thời gian và địa điểm phỏng vấn: Ủy ban nhân dân huyện sẽ có thông báo cụ thể.V. PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 • Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức tạm thu 500.000 đồng/thí sinh. * Lưu ý:
 • Danh sách người dự tuyển đủ điều kiện tham dự vòng 2, thông báo thời gian thi, địa điểm thi, danh sách trúng tuyển và các thông báo khác liên quan đến kỳ thi được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ và trên Trang thông tin điện tử của huyện địa chỉ: https://mochoa.longan.gov.vn.
 • Khi điền nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển đề nghị người dự tuyển đọc kỹ hướng dẫn, thông bảo này để đăng ký chính xác vị trí dự tuyển.

8. File đính kèm