Sở y tế Hà Nội bệnh viện 09 xét tuyển công chức 2024

Số lượng: 06

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày phát hành: 11/01/2024

Hạn đăng ký: 07/02/2024

Căn cứ Quyết định số 5333/QĐ-SYT ngày 06/12/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chỉ thường xuyên trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 681/KH-BV09 ngày 19/12/2023 của Bệnh viện 09 về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện 09 năm 2023.
Bệnh viện 09 thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện 09 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Vị trí việc làm cần tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp Mã số CDNN Ngành Chỉ tiêu tuyển dụng
Bác sĩ
Bác sĩ (hạng III)
V.08.01.03
Bác sĩ Y học cổ truyền 1
Bác sĩ đa khoa 1
Dinh dưỡng cao đẳng Dinh dưỡng hạng IV V.08.09.26 Dinh dưỡng 4

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Xét tuyển viên chức thực hiện theo 2 vòng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Vòng 1:

 • Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

 • Hình thức thi: Phỏng vấn.
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
 • Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.
 • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.

Lệ phí dự tuyển:

 • Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
 • Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Điều 4, Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.
 • Địa điểm thu lệ phí: Phòng Tài chính-Kế toán, Bệnh viện 09. IV. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
 • Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Tiểu mục 3 Mục II của Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Bệnh viện 09 quyết định người trúng tuyển.
 •  Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển đối với xét tuyến

 • Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của Bệnh viện 09.
 • Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
 • Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm cần tuyển.
 • Sau khi có Thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Bệnh viện 09 để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
 • Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì đơn vị tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị tuyển dụng và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

 • Thời gian: Từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày 07/02/2024, trong giờ hành chính các ngày làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ).
  Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút
  Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
 • Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện 09 (tầng 2 dãy nhà A, Bệnh viện 09). Địa chỉ: km số 3, đường 70, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại: 0333923974

Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng:

Thời gian:

 • Dự kiến thời gian tổ chức xét tuyển vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển từ ngày ‘20/02/2024 đến ngày 23/02/2024.
 • Dự kiến thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 và thông báo nội dung ôn tập vòng 2: ngày 27/02/2024.
 • Dự kiến tổ chức xét tuyển vòng 2: ngày 10/3/2024.
 • Dự kiến thông báo kết quả xét tuyển vòng 2: ngày 13/3/2024.

Địa điểm tổ chức xét tuyển (vòng 1 và vòng 2): Bệnh viện 09, km số 3 đường 70, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

8. File đính kèm