Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Số lượng: 12

Địa điểm làm việc: Quảng Ninh

Ngày phát hành: 01/10/2023

Hạn đăng ký: 28/10/2023

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

STT
Phòng, ban đơn vị
Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức
Chỉ tiêu tuyển dụng
Mô tả vị trí việc làm
Tên chức danh nghề nghiệp viên chức
Mã sỗ chức danh nghề nghiệp viên chức
Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụYêu cầu về ngoại ngữYêu cầu về tin học
Trình độNgành/Chuyên ngànhKhácTiếngTrình độTrình độ
123456789101112
AVị trí việc làm tuyển dụng viên chức nguồn nhân lực chất lượng cao3
IChi cục chăn nuôi thú y1
1Trạm chẩn đoán xét nghiệm bện động, thực vật1Chẩn đoán, phân tích, xét nghiệm bệnh động vậtChẩn đoán viên bệnh động vật hạng IIIV.03.04.11Đại học trở lênThú y, Chăn nuôi thú yĐại học loại giỏi trở lênAnhCó kỹ năng sử dụng được ngoại ngữCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
II.Chi cục kiểm lâm2
1Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng1Quản lý bảo vệ rừng viên thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiênQuản lý bảo vệ rừng viên (hạng III)V.03.10.29Đại học trở lênLâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Lâm sinh; Lâm học; Quản lý tài nguyên thiên nhiêmĐại học loại giỏi trở lênAnhCó kỹ năng sử dụng được ngoại ngữCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
2Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Lập1Quản lý bảo vệ rừng viên thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiênQuản lý bảo vệ rừng viên (hạng III)V.03.10.29Đại học trở lênLâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Lâm sinh; Lâm học; Quản lý tài nguyên thiên nhiêmĐại học loại giỏi trở lênAnhCó kỹ năng sử dụng được ngoại ngữCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
BVị trí việc làm tuyển dụng viên chức thông thường9
IChi cục kiểm lâm8
1
Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng
2Quản lý bảo vệ rừng viên thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiênQuản lý bảo vệ rừng viên (hạng III)V.03.10.29Đại học trở lênLâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Lâm sinh; Lâm học; Quản lý tài nguyên thiên nhiêmAnhCó kỹ năng sử dụng được ngoại ngữCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
1Hành chính tổng hợpChuyên viên01.003Đại học trở lênQuản lý nhà nước; Quản trị nhân lực; Luật; Hành chínhAnhCó kỹ năng sử dụng được ngoại ngữCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
1Tham mưu, thực hiện công tác đa dạng bảo tồn sinh học, ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện cho công tác bảo tồn động, thực vật và quản lý, bảo vệ rừng trong khu bảo tồnQuản lý bảo vệ rừng viên (hạng III)V.03.10.29Đại học trở lênLâm học; Lâm sinh; Công nghệ; Sinh họcAnhCó kỹ năng sử dụng được ngoại ngữCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
1Tham mưu, thực hiện công tác thực thi pháp luật về bảo vệ rừng, khai thác trái phép môi trường rừng và các dịch vụ kinh doanh trái phép trong rừngChuyên viên1.003Đại học trở lênLuật; Hành chínhAnhCó kỹ năng sử dụng được ngoại ngữCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
2Ban quản lý rừng phong hộ Yên Lập3Quản lý bảo vệ rừng viên thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiênQuản lý bảo vệ rừng viên (hạng III)V.03.10.29Đại học trở lênLâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Lâm sinh; Lâm học; Quản lý tài nguyên thiên nhiêmAnhCó kỹ năng sử dụng được ngoại ngữCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
IIChi cục chăn nuôi thú y1
1Trạm chẩn đoán xét nghiệm bệnh động, thực vật1Chẩn đoán, phân tích, xét nghiệm bệnh thực vậtBảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng IIIV.03.01.02Đại học trở lênBảo vệ thực vậtAnhCó kỹ năng sử dụng được ngoại ngữCó kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính (thời hạn tính theo dấu bưu điện) trong thời hạn nhận hồ sơ (Hồ sơ không trả lại).

Khi nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, người được phân công tiếp nhận hồ sơ dự tuyển tại phòng Tổ chức cán bộ Sở có trách nhiệm nhận hồ sơ, ký vào phiếu giao nhận với người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông báo qua điện thoại đối với trường hợp gửi hồ sơ theo đường bưu chính.

Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày 28/9/2023 đến hết ngày 27/10/2023 (trong giờ hành chính).

 

Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Tổ chức cán bộ), tầng 10, trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.Số điện thoại: 02033.834.225.

Lệ phí: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (dự kiến 500.000 đồng/1 thí sinh). Hội đồng tuyển dụng sẽ thông tin về thời gian nộp lệ phí tại các thông báo sau.

5. Xác định người trúng tuyển

Xét tuyển đối với đối tượng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

 1. Đối tượng:

Xét tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Điều 2 và Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt).

 1. Hình thức:
 • Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
 • Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
 • Cách tính điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
 1. Cách xác định người trúng tuyển:
 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục VI Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

Xét tuyển đối với các đối tượng còn lại:

 1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

 1. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
 • Hình thức: Phỏng vấn;
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

 • Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
 • Thang điểm: 100 điểm.
 1. Cách xác định người trúng tuyển:
 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục VI Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Lưu ý:

 • Tại các vị trí việc làm cần tuyển dụng có người dự tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Đối tượng 140) thì các trường hợp còn lại đã nộp hồ sơ dự tuyển vào vị trí này được tạo điều kiện để chuyển sang nộp hồ sơ ở vị trí khác trong trường hợp trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 • Đối với vị trí việc làm có hồ sơ đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng 140 và có hồ sơ đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng thông thường thì thực hiện ưu tiên xét tuyển đối với đối tượng 140 trước, còn chỉ tiêu mới thực hiện xét tuyển các đối tượng thông thường.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với yêu cầu của một vị trí việc làm cần tuyển dụng theo thông báo tuyển dụng, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển (02 bộ) phải đầy đủ các thành phần hồ sơ sau:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức1 (gửi kèm theo Thông báo này);
 2. Bản chụp văn bằng chuyên môn, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng; Giấy chứng nhận đạt giải ba cá nhân trở lên kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp THPT, trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia trở lên đối với thí sinh nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
 3. Bản chụp chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
 4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);
 5. 03 Phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ.

Lưu ý:

 • Người đăng ký dự tuyển phải nghiên cứu kỹ thông báo này và biểu nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo để chọn vị trí, đơn vị dự tuyển và ghi các thông tin đúng, phù hợp với trình độ, chuyên ngành, chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi và các yêu cầu khác trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tính đến thời gian nộp hồ sơ. Đề nghị thí sinh cung cấp chính xác và chịu trách nhiệm về số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử cá nhân thường xuyên sử dụng để Hội đồng tuyển dụng viên chức liên hệ trong trường hợp cần thiết.
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Hồ sơ đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Người đăng ký dự tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Nếu không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian, địa điểm tuyển dụng viên chức

 • Thời gian dự kiến: Tháng 11/2023.
 • Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh (căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ có thông báo sau).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đăng tải các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị các thí sinh chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Tổ chức cán bộ) qua số điện thoại: 02033.834.225 để được giải đáp và hướng dẫn./.

8. File đính kèm