Tỉnh uỷ Quảng Ninh tuyển dụng công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH năm 2023

Số lượng: 50

Địa điểm làm việc: Quảng Ninh

Ngày phát hành: 26/12/2023

Hạn đăng ký: 23/01/2024

 • Thực hiện Kế hoạch số 360-KH/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023.
 • Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ, Ban Tổ chức Tinh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023 như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Phòng/Ban Chỉ tiêu Tên ngạch công chức Ngành/chuyên ngành
Tổng số 50
A. VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG 17
A.1. NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO THEO KHOẢN ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP 2
I. Tỉnh đoàn 1
1. Ban phong trào 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
II. Thành ủy Cẩm Phả 1
1. Thành đoàn 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
A.2. Theo quy định của tỉnh 15
I. Tỉnh đoàn 2
Ban Thanh thiếu nhi – Trường học. 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
Ban Tuyên giáo 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
II. Thành ủy Cẩm Phả 2
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố 1 Chuyên viên Báo chí; Kế toán; Công tác xã hội; Giới và phát triển. Luật; Xã hội học. Ngữ văn
Ban Tổ chức Thành ủy 1 Chuyên viên Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Hành chính học; Luật; Quản trị nhân lực
III. Thành ủy Móng Cái 1
Ban tuyên giáo thành ủy 1 Chuyên viên Báo chí; Xã hội học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Chính trị học
IV. Thành ủy Uông Bí 1
Thành đoàn 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
V. Thành ủy Đông Triều 2
Văn phòng Thị ủy 1 Văn thư viên Văn thư – Lưu trữ, Lưu trữ học; Lưu trữ học và quản trị văn phỏng (Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chúng chi bởi chường. nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng ti nghiệp cao đồng trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính văn thư – lưu trữ)
Thị đoàn 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
VI. Thị ủy Quảng Yên 4
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
Ban Tuyên giáo Thị ủy 1 Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học. Chinh tri hoc; Xiy dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Sư pham Lich sử, Sư phạm Ngữ văn
Văn phòng Thị ủy 1 Công nghệ thông tin Sư phạm Tin học An toàn thông tin
Hội nông dân thị xã 1 Chuyên viên Nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp: Kinh tế; Kinh doanh thương mại; Kế toán, Tài chính – Ngân hàng
VII. Huyện ủy Vân Đồn 2
Huyện đoàn 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
Văn phòng huyện ủy 1 Chuyên viên Kinh tế; Kế toán, Tài chính – Ngân hàng
VIII. Huyện ủy Tiên Yên 1
Huyện đoàn 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
B. Vị trí làm tuyển dụng thông thường 33
I. Tỉnh đoàn 2
Ban tổ chức kiểm tra 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
Văn phòng 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
II. Thành ủy Cẩm Phả 2
Văn phòng Thành ủy 1 Chuyên viên Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản lý nhà nước; Hành chính học, Hành chính công; Luật; Ngân hàng và Tài chính quốc tế
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 1 Chuyên viên Quản lý đất đai
Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kiến trúc
III. Thành ủy Móng Cái 1
Thành đoàn 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
IV. Thành ủy Uông Bí
Thành đoàn 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
V. Thành ủy Đông Triều 2
Ban Tổ chức Thị ủy 1 Chuyên viên Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản lý nhà nuoc
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã 1 Chuyên viên Lịch sử; Quản lý văn hóa; Tôn giáo học; Quản lý kinh tế, Tài chính, Kế toán
VI. Thị ủy Quảng Yên 4
Văn phòng Thị ủy 1 Chuyên viên Luật; Luật hiến pháp và luật hành chính, Luật dân sự và tố tụng dân sự. Luật hình sự và tổ tung hình sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế.
Ban Tuyên giáo Thị ủy 1 Chuyên viên Báo chí; Văn hóa học; Quản lý văn hóa, Lịch sử; Sư phạm Ngữ văn. Sự pham Lich sir
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã. 1 Chuyên viên Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Quản lý Nhà nướ Luật, Kinh tế, Xã hội học, Tài chính – Ngân hàng
Thị đoàn 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
VII. Huyện ủy Vân Đồn 2
Văn phòng Huyện ủy 1 Chuyên viên Luật, Hành chính học; Kinh tế.
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Quản lý xây dung
Hội Nông dân huyện 1 Chuyên viên Tài chính – Ngân hàng; Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp; Lâm học
VIII. Huyện ủy Hải Hà 6
Văn phòng Huyện ủy 1 Chuyên viên Kế toán; Kiểm toán, Tài chính
Văn phòng Huyện ủy 1 Chuyên viên Quản lý tài nguyên và môi trường.
Quản lý xây dựng đô thị. Kiến trúc
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 1 Chuyên viên Quản lý nhà nướ Kinh tế chính trị: Chính trị học, Lịch sử Đảng; Xây dựng Đảng; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Xã hội học; Sư phạm Ngữ văn
Ban Dân vận Huyện ủy 1 Chuyên viên Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Hành chính học, Công tác xã hội. Quản trị nhân lực; Chính trị học
Huyện đoàn 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
Huyện đoàn 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học
IX. Huyện ủy Tiên Yên 8
Văn phòng huyện ủy 1 Chuyên viên Công nghệ thông tin, An toàn thông tin; Toán tin; Kỹ thuật Diện tử – Viễn thông
Văn phòng Huyện ủy 1 Chuyên viên Hành chính học Quản lý nhà nước, Công tác xã hội; Luật
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 1 Chuyên viên Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Báo chí; Luật Văn hóa, Tâm lý học; Sư phạm Ngữ văn; Sư pham Lịch sử, Sư phạm Địa lý
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 1 Chuyên viên Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Báo chí; Luật Văn hóa, Tâm lý học, Sư phạm Ngà van, Sur pham Lich sử, Sư phạm Địa lý
Ban Dân vận Huyện ủy 1 Chuyên viên Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Ngữ văn; Bảo chi, Công tác xã hội; Luật: Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực
Ủy ban Mặt trận Tổ huyện quốc 1 Chuyên viên Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Ngữ văn, chỉ, Công tác xã hội; Luật, Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực Công tác xã hội
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 1 Chuyên viên Giới và phát triển, Luật; Bảo chỉ; Xã hội học; Sư phạm Nga văn; Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý; Xây dựng. Đảng và chính quyền nhà nước
Huyện đoàn 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học.
X. Huyện ủy Bình Liêu 1
Văn phòng huyện ủy 1 Chuyên viên Toán tin; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông Công nghệ thông tin, An toàn thông tin
XI. Huyện ủy Hồng Hà 2
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 1 Chuyên viên Luật; Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Công tác xã hội
Ủy ban Mặt trận Tổ huyện quốc 1 Chuyên viên Luật; Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Công tác xã hội
XII. Huyện ủy Cô Tô 2
Văn phòng huyện ủy 1 Kế toán viên Kế toán; Kiểm toán, Tài chính
Huyện đoàn 1 Chuyên viên Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Xét tuyển

 1. Thời gian: Được diễn ra trước khi tổ chức thi tuyển.
 2. Đối tượng: Người đăng ký dự tuyển vừa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển và vừa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. a) Nội dung xét tuyển:
 3. Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển và các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
 4. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn

Thi tuyển

 • Thực hiện đối với các đối tượng còn lại.
 • Tổ chức thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

 1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
 2. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:
 • Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
 • Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
 • Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ đối với các trường hợp sau:
 • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
 • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
 • Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
 • Kết quả thi vòng 1: Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Không thực hiện chấm phúc khảo đối với vòng thi này.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi: Thi viết.
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Thời gian thi: 180 phút.
 • Thang điểm: 100 điểm.

Lệ phí

 • Theo quy định

 

5. Xác định người trúng tuyển

Cách xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyến trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
 2. Có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quyết định người trúng tuyển.
 4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Cách xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.
 3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quyết định người trúng tuyển.
 4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm hoặc tải về từ trang thông tin điện tử https://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bantochuc);
 2. Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng; các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng nguồn nhân lực chất lượng cao tại mục 2.2 của Thông báo này. Đối với các văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài cấp (không thuộc diện cử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) phải được dịch ra tiếng Việt và có giấy xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 3. Bản sao có công chứng giấy khai sinh;
 4. Bản sao có công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);
 5. 05 phong bì có dán tem, ghi rõ tên người nhận, địa chỉ liên lạc.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/12/2023 đến hết ngày 23/01/2024 (trong giờ hành chính).
 2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương nào thì trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ tại đó (mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng). Khi có bất cứ vướng mắc, khó khăn nào trong việc nộp hồ sơ hoặc xác định hồ sơ đủ điều kiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký dự tuyển, người đăng ký dự tuyển báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để có chỉ đạo, hướng dẫn xử lý kịp thời qua số điện thoại 080.33187 (trong giờ hành chính).
 3. Thời gian thi tuyển: Dự kiến trong Quý I năm 2024.
 4. Địa điểm: Tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Thông báo tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023 được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (Kênh QTV1: vào khung giờ 18h45-18h55 các ngày 25- 27/12/2023; Kênh QNR1: vào khung giờ 06h30-07h30 hoặc 16h00-18h00 các ngày 25-27/12/2023; Báo in Quảng Ninh: các số báo ngày 25-27/12/2023) và chi tiết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (https://www.quangninh.gov.vn), Báo Quảng Ninh điện tử (https://baoquangninh.vn/); Trang thông tin điện tử thành phần của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (https://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bantochuc), đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số điện thoại 080.33187 (trong giờ hành chính), để được giải đáp, hướng dẫn.

8. File đính kèm