Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Số lượng: 5

Địa điểm làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày phát hành: 26/09/2023

Hạn đăng ký: 02/10/2023

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

– Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu người đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách đăng ký dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm:

(Chi tiết tại Phụ lục nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử kèm theo Quyết định số 376/QĐ-SNV).

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêuVị trí việc làm- Lưu trữ viên, mã số: V.01.02.02 (04 chỉ tiêu);- Chuyên viên Quản trị công sở, mã số: 01.003 (01 chỉ tiêu).
Stt
Tên chức danh nghề nghiệp
Tổng sốnhu cầu tuyển dụng
Yêu cầu về trình độ chuyên môn
Hình thức tuyển dụng
Mã ngạch chức danh nghề nghiệp
Mô tả vị trí việc làm
Trình độ
Chuyên ngành
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Lưu trữ viên
04
V .01.02.02
- Tham gia xây dựng văn bản, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lưu trữ. - Tổ chức thực hiện hoặc tham gia các hoạt động: sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ, chỉnh lý, giải mật, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, số hóa, giới thiệu và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, tu bổ, phục chế, bảo hiểm tài liệu lưu trữ.- Tham gia xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử, hệ thống công cụ tra cứu. - Tham gia xây dựng, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ lưu trữ.- Tham gia xây dựng đề tài, công trình khoa học về lưu trữ và các lĩnh vực có liên quan. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
Đại học trở lên
Tốt nghiệp đại học trở ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ
Thực hiệnthông qua xét tuyển

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển (Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ)Nội dung xét tuyển
 • Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2
 • Vòng 2:
  • Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra kiến thức, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển
  • Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100
  • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau
 • Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chi tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm
Trường hơp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyểnNgười không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả có các kỳ xét tuyển lần sau

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Lưu trữ lịch sử để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có),... theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 02 tháng 10 năm 2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Lưu trữ lịch sử; Số 03 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu hoặc nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện. Điện thoại liên hệ: 0254.3811244.

8. Thông tin bổ sung khác

Mọi thông tin xin truy cập Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: https://sonoivu.baria-vungtau.gov. vn/

9. File đính kèm