Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn, ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023

Số lượng: 33

Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

Ngày phát hành: 01/01/2024

Hạn đăng ký: 26/01/2024

 • Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn), Đại học Đà Nẵng là trường đại học công lập hàng đầu Việt Nam định hướng phát triển theo mô hình đại học quốc tế, đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số.
 • Để đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, căn cứ Kế hoạch số 532/KH- ĐHVH ngày 04/4/2023, Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023, cụ thể:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Vị trí việc làm Số lượng chỉ tiêu
I. Vị trí việc làm giảng viên
Giảng viên Khoa Khoa học máy tính Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học máy tính, Công nghệ Thông tin, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, An toàn và bảo mật thông tin, Truyền thông đa phương tiện 10
Lĩnh vực chuyên môn: Mỹ thuật số, Thiết kế đồ họa, Truyền hình 2
Giảng viên Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử Lĩnh vực chuyên môn: Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật robot, Kỹ thuật điện tử, Cơ điện tử, Điều khiển tự động, Công nghệ bán dẫn 2
Giảng viên Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị kinh doanh, Marketing kỹ thuật số, Truyền thông, Logistics quản lý chuỗi cung ứng số, Kế toán, Tài chính 2
II. Vị trí việc làm: Trợ giảng
Trợ giảng Khoa Khoa học máy tính Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học máy tính, Công nghệ Thông tin, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, An toàn và bảo mật thông tin, Truyền thông đa phương tiện 8
Lĩnh vực chuyên môn: Mỹ thuật số, Thiết kế đồ họa, Truyền hình 1
Trợ giảng Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử Lĩnh vực chuyên môn: Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật robot, Kỹ thuật điện tử, Cơ điện tử, Điều khiển tự động, Công nghệ bán dẫn 6
Trợ giảng Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị kinh doanh, thuật số, Marketing kỹ Truyền thông, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng số, Kế toán, Tài chính 1
III. Vị trí việc làm: Chuyên viên
Chuyên viên Phòng Cơ sở vật chất Lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư cơ sở vật chất; Mua sắm, cung cấp vật tư thiết bị 1

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng

 • Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ban hành theo Quyết định số 551/QĐ-ĐHĐN ngày 28/01/2022, Trường thực hiện tuyển dụng viên chức thông qua xét tuyển.
 • Người dự tuyển tham gia 2 vòng xét tuyển như sau:

Vòng 1

 • Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

Vòng 2

 • Đối với vị trí Giảng viên, Trợ giảng: người dự tuyển tự chọn, tự chuẩn bị trước 01 chuyên đề theo đúng chuyên môn đào tạo để thực hiện giảng thực hành (bằng tiếng Anh đối với vị trí dự tuyển Giảng viên) trước Ban kiểm tra sát hạch, sau đó trả lời các câu hỏi để thể hiện năng lực chuyên môn.
 • Đối với vị trí Chuyên viên: phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Lệ phí

 • Theo quy định

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ đủ 50 điểm trở lên;
 2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 3. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
 4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các lần thi tuyển sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).
 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu đính kèm).
 3. Bản lý lịch khoa học (đối với vị trí việc làm Giảng viên).
 4. Bản sao công chứng giấy khai sinh và căn cước công dân.
 5. Bản sao công chứng các văn bằng (tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) kèm theo kết quả học tập, các chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (trừ các trường hợp: Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố; Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học bằng Ngân sách nhà nước; Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học).
 6. Bản sao công chứng bằng khen, giấy khen, công trình nghiên cứu, giải thưởng … (nếu có).
 7. Giấy chứng nhận sức khỏe có chứng nhận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 8. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 9. Bản sao công chứng giấy chứng nhận hưởng chính sách, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Thời gian: từ ngày 27/12/2023 đến hết ngày 26/01/2024
 • Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn, Khu Đô thị Đại học Đà Nẵng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

 • Dự kiến tổ chức xét tuyển trong tháng 02 năm 2024 tại Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn, khu Đô thị Đại học Đà Nẵng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

3. Thông báo tuyển dụng và các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng đợt 3 năm 2023 được Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn đăng tải trên website https://vku.udn.vn và niêm yết tại trụ sở làm việc.

4. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn,
Khu Đô thị Đại học Đà Nẵng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

5. .Email: hanhchinh@vku.udn.vn

6. Số điện thoại: 0236.3 667 117 hoặc 0986 125 650 (trong giờ hành chính).

8. File đính kèm