UBND Huyện Châu Thành thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Số lượng: 10

Địa điểm làm việc: Hậu Giang

Ngày phát hành: 09/10/2023

Hạn đăng ký: 02/11/2023

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Chỉ tiêu cần tuyển dụng 10 người, trong đó:

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp hạng III tuyển dụng 08 người, cụ thể như sau:

Chuyên viên kỹ thuật: số lượng cần tuyển 08 chỉ tiêu.

 • Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông; Kinh tế Xây dựng. Biết sử dụng Tiếng Anh và Tin học.

Chuyên viên phụ trách công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư: số lượng cần tuyển 01 chỉ tiêu.

 • Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công tác Xã hội – Luật. Biết sử dụng Tiếng Anh và Tin học.

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ hạng III tuyển dụng 02 người, cụ thể như sau:

Vị trí Kế toán. Số lượng cần tuyển: 01 chỉ tiêu.

 • Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính. Biết sử dụng Tiếng Anh và Tin học.

Vị trí Văn thư – Lưu trữ và Thủ quỹ. Số lượng cần tuyển: 01 chỉ tiêu.

 • Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế. Biết sử dụng Tiếng Anh và Tin học.

– Về trình độ, chuyên ngành: Những người có trình độ đáp ứng yêu cầu trở lên và có chuyên ngành đúng với vị trí cần tuyển (các đối tượng có trình độ cao hơn, đúng với chuyên ngành ở vị trí cần tuyển, nếu có nhu cầu đều được đăng ký dự tuyển).

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng

 • Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển (phỏng vấn) theo quy định tại Điều 11, Điều 12, điều 13 mục 3 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

Tình hình sử dụng biên chế và chỉ tiêu tuyển dụng

 • Số lượng biên chế và người làm việc theo hợp đồng lao động của Ban Quản lý Dự án – Đầu tư Xây dựng huyện hiện nay là 13 người trong đó có 05 biên chế viên chức và 08 hợp đồng lao động.

Nội dung tuyển dụng:

Tuyển dụng viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

 • Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

 • Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành.
 • Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
 • Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể như sau:

 • Dưới 100 thí sinh: Mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.
 • Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: Mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.
 • Từ 500 thí sinh trở lên: Mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

5. Xác định người trúng tuyển

Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Kết quả tuyển dụng:

 • Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo trực tiếp kết quả tuyển dụng đến cá nhân. Niêm yết công khai danh sách tại cơ quan Ban Quản lý Dự án – Đầu tư Xây dựng huyện, cổng thông tin điện tử UBND huyện, Thông báo trên Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh.

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký thường trú).

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Người dự tuyển cần chuẩn bị hồ sơ theo trình tự sau

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển nộp khi đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) và có thể photo các minh chứng gửi kèm (văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm theo vị trí dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có))
 2. Sau khi nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, thành phần hồ sơ sẽ có thông báo cụ thể
 3. Lưu ý: Nếu người dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng băn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin dại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo
 4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ ớ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian:

 • Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 30 ngày kể từ ngày thông báo trên Báo Hậu Giang; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử UBND huyện Châu Thành.

Địa điểm:

 • Người dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Ban Quản lý Dự án – Đầu tư Xây dựng huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (địa chỉ lầu 2 trong khuôn viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, số 279, đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng (sẽ thông báo cụ thể cho thí sinh sau)

8. File đính kèm