UBND huyện Kim Động tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023

Số lượng: 44

Địa điểm làm việc: Hưng Yên

Ngày phát hành: 06/10/2023

Hạn đăng ký: 30/11/2023

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng:

 1. Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
 2. Vị trí Giáo viên Tiêu học hạng III: Có bằng cử nhân trở lên thuôc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với vị trí tuyển dụng đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học
 3.  Vi trí Giáo viên trung học cơ sở hạng III: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với vị trí tuyển dụng đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở.
 4. Vị trí Giáo viên trung học phổ thông hạng III: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với vị trí tuyển dụng đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông.
 5. Vị trí Phóng viên hạng III: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí. Trường hợp có bằng tôt nghiệp đại học khác ngành báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp ngành báo chí.
 6. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đăng kí dự tuyển theo chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NÐ-CP ngày05/12/2017 của Chính phủ
  Ngoài việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại khoản 1 và khoản 2, mục I,Thông báo này, người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuầnquy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 cua Chínhphủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng:

 • Xét tuyển bằng hình thúc phỏng vấn theo quy định (áp dụng đối với cả tuyển dụng theo chính sách thu hút theo quy đinh tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển bằng hình thúc phỏng vấn theo quy định (áp dụng đối với cả tuyển dụng theo chính sách thu hút theo quy đinh tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

 1. Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của nguời dự tuyển theo các tiêu chuần quy định
 2. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.Thời gian phỏng vấn 30 phút.
 • Đợt 1: Tổ chức phỏng vấn đối với người đăng kí dự tuyển có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên
 • Kết thúc đợt 1, sau khi xác định số người trúng tuyển ở tùng vị trí, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng, UBND huyện sẽ thông báo viêc tổ chức phỏng vấn đợt 2 đối với những người đăng kí dự tuyển không thuộc đối tượng phrng vấn ở Đợt 1
 • Đợt 2: Tổ chức phỏng vấn đối vói người đăng kí dự tuyển tại các vị trí theo thông báo sau khi kết thúc phỏng vấn Đợt 1 của UBND huyện.
 • Xác định người trúng tuyển: Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về tuyển dụng viên chức

Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày25/9/2020 của Chính phủ

 1. Viêc xét tuyển được thưc hiện theo 2 vòng như sau
 • Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và các hồ sơ có liên quan (nếucó); nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển đượcc tham dự vòng 2.
 • Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghềnghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.Điểm phỏng vấn c tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút

2. Vòng 2 được thực hiện theo 2 đợt:

 • Đợt 1: Tổ chức phỏng vấn đối với các vị trí: Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, phóng viên, Giáo viên THCS, THPT,Giáo viên Ngọai ngữ (Tiếng Anh) tiểu học và THCS,Giáo viên giáo dục thể chất Tiểu học, Giáo viên Tin học và công nghệ Tiểu học đối với người đăng kí dự tuyển có bằng cử nhân thuôc ngành đào tao giáo viên
 • Kết thúc Đợt 1, sau khi xác định số người trúng tuyển tại các vị trí: Giáo viên THCS,THPT, Giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh) tiểu học và THCS,Giáoviên giáo dục thể chất Tiểu học, Giáo viên Tin học và công nghê Tiêu học; nếucòn chỉ tiêu tuyển dụng, UBND huyện sẽ thông báo việc tổ chức phỏng vấn Đợt 2 đối với nguời đăng kí
 • Đợt 2: Tổ chức phỏng vấn đối với những người đăng ký dự tuyển tại các vị trí theo thông báo sau khi kết thúc phỏng vấn đợt 1 của UBND huyện

Lệ phí dự tuyển:

 • Thực hiện theo quy định  tại thông tư số 92/2021TT-BTC ngày 28/10/2021 của bộ trưởng bộ tài chính  về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng dự thi nâng ngạch, thăng hạng,  công chức viên chức. Trường hợp thí sinh có đủ  tiêu chuẩn, điều kiện,  dự tuyển và đã nộp hồ sơ đăng ký  sẽ không được hoàn trả phí dự tuyển

 

 

5. Xác định người trúng tuyển

Xác định người trúng tuyển: 

 1. Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên
 2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển
 3. Truờng hợp có từ 02 ngựời trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là nguời trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định nguời trúng tuyển
 4. Trong trường hợp người trúng tuyển bji hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020của Chính phủ hoặc trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 18, Nghị định115/2020/NÐ-CP ngày 25/9/2020 cua Chính phủ thì người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (Chủ tịch ban nhân dân huyện) xem xét, quyết định việc trúng tuyển đối với người dự fuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển trong các trường hợp nêu trên.
 5. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyên dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan đơn vị có thầm quyền tuyển dụng viên chức (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện) quyết đdịnh nguòi trúng tuyên theo quy định tai Điều 12, Nghị định 115/2020/NÐĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
 6.  Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ dự tuyển viên chức: 

 • Người dự tuyển cần chuẩn bị hồ sơ theo trình tự sau Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển nộp khi đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) và có thể photo các minh chứng gửi kèm (văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm theo vị trí dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có))
 • Sau khi nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, thành phần hồ sơ sẽ có thông báo cụ thể Lưu ý: Nếu người dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng băn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin dại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ ớ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 • Thời gian: Thời gian tiếp nhận là 30 ngày kể từ ngày 5/10/2023 đến hết ngày 3/11/2023
 • Địa điểm: Người dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự thi dự tuyển trực tiếp theo đường bưu chính  đến địa điểm tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận trả kết quả  giải quyết thủ tục hành  thuộc UBND huyện Kim Động
 • Địa chỉ:  Số 408 đường Nguyễn Bình,  Trị Trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
 • Số điện thoại: 02213810767

8. File đính kèm