UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023

Số lượng: 1

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Ngày phát hành: 25/12/2023

Hạn đăng ký: 24/01/2024

 • Thực hiện Kế hoạch số 6107/KH-UBND ngày 09/11/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2023; Công văn số 18757/UBND-THKH ngày 11/12/2023 về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Triệu Sơn; Công văn số 3102/SNVXDCQ&CTTN ngày 15/12/2023 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc hướng dẫn tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc UBND huyện Triệu Sơn.
 • Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm

 1. Đảm bảo tiêu chuẩn cụ thể của Chỉ huy trưởng Quân sự xã theo Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 và Khoản 3, Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;
 2. Thuộc nguồn quy hoạch chức danh được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 3. Là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã sau khi tuyển dụng

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

 • Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

Vòng 2

 • Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
 • Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).
 • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Lệ phí

 • 500.000đ/thí sinh (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TTBTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài Chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau

 1. Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 2. Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển;
 4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.
 2. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).
 3. Các thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình; trường hợp khai man hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị hủy bỏ kết quả xét tuyển; trường hợp đã có quyết định tuyển dụng, người trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 25/12/2023 đến hết ngày 24/01/2024.
 2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Triệu Sơn. Địa chỉ: Phố Lê Lợi, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 3. Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở UBND huyện Triệu Sơn và Trụ sở UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch thông báo công khai trên sóng phát thanh của huyện; Ban biên tập website Triệu Sơn đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của huyện và đăng trên Báo Thanh Hóa. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh mọi tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp về Phòng Nội vụ huyện Triệu Sơn để tổng hợp báo cáo UBND huyện kịp thời xử lý theo quy định

8. File đính kèm