UBND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2024

Số lượng: 6

Địa điểm làm việc: Phú Thọ

Ngày phát hành: 23/01/2024

Hạn đăng ký: 17/02/2024

 • Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND thị xã Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND thị xã, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

 1. Đối với chỉ tiêu tuyển dụng tại Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc nhóm ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng, kinh tế, môi trường đô thị, giao thông, kiến trúc, quy hoạch đô thị, năng lượng, thủy lợi, hạ tầng cấp thoát nước…

2. Đối với chỉ tiêu tuyển dụng tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã

 • Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành hoặc chuyên ngành đất đai, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, môi trường đô thị, địa chính, bản đồ, trắc địa, viễn thám, địa lý…

3. Đối với chỉ tiêu tuyển dụng tại Văn phòng đăng ký đất đai thị xã

 • Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành hoặc chuyên ngành đất đai, quản lý đất đai, địa chính, bản đồ, trắc địa, địa lý, tài nguyên môi trường…

4. Đối với chỉ tiêu tuyển dụng tại Ban Quản lý chợ thị xã

 • Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên Nhóm ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, Luật, tài chính tín dụng.

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng

 • Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nội dung và lệ phí tuyển dụng viên chức

 • Theo quy định

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ đủ 50 điểm trở lên;
 2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ tuyển dụng viên chức

 • Theo quy định

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thời gian:Từ ngày 18/01/2024 đến hết ngày 17/02/2024 (trong giờ hành chính các ngày làm việc)
 2. Địa điểm: Phòng Nội vụ thuộc UBND thị xã Phú Thọ
 3. Mọi thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thị xã Phú Thọ (Website: http://thixa.phutho.gov.vn) hoặc liên hệ với Phòng Nội vụ thị xã (Số điện thoại: 02103.712.093) để được hướng dẫn.

8. File đính kèm