Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023

Số lượng: 49

Địa điểm làm việc: Bình Dương

Ngày phát hành: 03/01/2024

Hạn đăng ký: 27/01/2024

 • Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
 • Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao;
 • Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 28/10/2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc giao biên chế giai đoạn 2022 – 2026 cho các đơn vị thuộc Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp cao, Viện KSND cấp tỉnh;
 • Căn cứ Nghị quyết số 106-NQ/BCSĐ ngày 12/12/2023 của Ban cán sự đảng Viện KSND tối cao về việc tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát trong ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2023; Công văn số 5430/CV-VKSTC-V15 ngày 18/12/2023 của Viện KSND tối cao năm 2023 về việc hướng dẫn tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát trong ngành KSND đợt 2 năm 2023;
 • Thực hiện Kế hoạch số: 03 /KH-VKS ngày27/12/2023 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương về việc tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023. VKSND tỉnh Bình Dương thông báo việc tuyển dụng như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn
 • Đã tốt nghiệp văn bằng 1 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, tốt nghiệp hệ chính quy ngành luật đạt từ loại khá trở lên của các cơ sở đào tạo:
  Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đối với các trường hợp có bố hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức và người lao động (đã công tác 10 năm) trong ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả đã nghỉ hưu) không thuộc đối tượng trên có nhu cầu đăng ký dự tuyển, Viện KSND tỉnh Bình Dương sẽ lập danh sách báo cáo Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND tối cao để xem xét cho ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học

 • Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên);
 • Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

 1. Phần I: Kiến thức chung về Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015. Thời gian thi 60 phút.
 2. Phần II: Ngoại ngữ thi bằng tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở ngước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
 • Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số;

3. Phần III: Tin học theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút

 • Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp: có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông
  tin.
 • Kết quả thi vòng 1: Được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 1. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 2. Hình thức thi: Thi viết.
 3. Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian phát đề).
 4. Thang điểm: 100 điểm.

Lệ Phí

 • Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (thay Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016). Viện KSND tỉnh Bình Dương sẽ thông báo mức thu lệ phí thi tuyển sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (vì mức lệ phí phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển). Những người đủ điều kiện dự thi xem thông báo và nộp lệ phí thi tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Dương.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ điều kiện sau:

 1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 2. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị Định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chi tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 3. Trường hợp có 2 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định như trên bằng nhau với chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển, nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
 4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (03 bộ)

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu được đăng tải đính kèm với Kế hoạch này trên trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Bình Dương tại địa chỉ Website: www.vksbinhduong.gov.vn). Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.
 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 3. Phiếu lý lịch tư pháp (Phiếu số 1) do Sở Tư pháp nơi người dự tuyển thường trú cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 4. Bản sao giấy khai sinh; bản sao thẻ Căn cước công dân, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;
 5. Bản sao bằng Cử nhân luật trở lên, chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
 6. Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có chứng thực;
 7. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 8. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 9. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 10. 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển; 03 ảnh cỡ 4 x 6 (chụp trong thời gian 03 tháng).

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong Quý I năm 2024 (thời gian thi cụ thể sẽ thông báo cho thí sinh trước ngày thi ít nhất 05 ngày).
 2. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, số 56, đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

8. File đính kèm