3 mẫu nhận xét thực tập của Giáo viên hướng dẫn

Mẫu nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn là một tài liệu quan trọng trong quá trình đánh giá và phản hồi về hiệu suất của sinh viên trong giai đoạn thực tập. Được xem xét và đánh giá bởi thầy cô có chuyên môn và tuổi nghề cao, mẫu nhận xét này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển và hoàn thiện kỹ năng của sinh viên. Hãy cùng Vieclamgiaoduc xem xét chi tiết những yếu tố và nội dung quan trọng mà mẫu nhận xét thực tập này thường bao gồm.

danh gia cua giao vien thuc tap-min

3 mẫu nhận xét thực tập của Giáo viên hướng dẫn – Nguồn ảnh: Pxhere

Nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn là gì

Nhận xét thực tập là tài liệu phản ánh và đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của sinh viên trong giai đoạn thực tập tại một tổ chức hoặc đơn vị. Tài liệu này thường bao gồm các đánh giá về hiệu suất làm việc, thái độ và các kỹ năng liên quan đến chuyên ngành cụ thể.

Đồng thời, giấy nhận xét thực tập là một phần không thể thiếu trong báo cáo chuyên đề về quá trình thực tập của sinh viên, giúp minh chứng và thể hiện đánh giá chính xác về độ tiến bộ và đóng góp của sinh viên trong môi trường làm việc thực tế.

3 mẫu nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn hay

Dưới đây là gợi 3 mẫu nhận xét thực tập mà giáo viên hướng dẫn có thể tham khảo, cụ thể:

Mẫu số 1 – Nhận xét của giáo viên hướng dẫn về quá trình thực tập

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN

Họ và tên sinh viên:……………………………………………………………………………………

MSSV:………………………………………………………………………………………………………

Lớp:………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian thực tập: Từ …………… đến ………………..

Tại đơn vị: ………………………………………………………………….

Trong quá trình viết báo cáo thực tập sinh viên đã thể hiện :

 1. Thực hiện viết báo cáo thực tập theo đúng quy định:

☐Tốt   ☐Khá    ☐Trung bình   ☐Không đạt

 1. Liên hệ và trao đổi chuyên môn thường xuyên với Giảng viên hướng dẫn:

☐Thường xuyên     ☐Ít liên hệ   ☐Không

 1. Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầu :

☐Tốt     ☐Khá     ☐Trung bình    ☐Không đạt

……, ngày …. tháng ….năm 20…

Giảng viên hướng dẫn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 2 – Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC B

KHOA ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ tên sinh viên: ………………………………………………………………………

Mã Sinh viên: …………………………………………………………………………….

Lớp: …………………………………………

Sinh viên …  đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp theo đúng quy định.

Về cấu trúc: Báo cáo thực tập đầy đủ bao gồm ba chương chính. 

 • Chương I giới thiệu chuyên ngành thực tập và đơn vị thực tập. 
 • Chương II trình bày chi tiết nội dung thực tập theo chuyên ngành. 
 • Chương III đánh giá ưu điểm, nhược điểm, và đưa ra một số kiến nghị. 

Báo cáo được xây dựng có tổ chức, bám sát bảng biểu và phụ lục, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc.

Về tinh thần làm việc: Sinh viên thể hiện tinh thần tích cực, nỗ lực để hiểu rõ công tác giảng dạy trong thực tế. Đồng thời, có sự tiến bộ trong quá trình học tập.

Kết luận: Đề xuất cho sinh viên nộp báo cáo thực tập và tiếp tục thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Điểm:

Bằng chữ: Chín. 

                                                  …, ngày… tháng…năm…

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 3 – Mẫu nhận xét kết quả thực tập của đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

____________________

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập:………………………………………………….

Quê quán……………………………….

Lớp:…………………………………………………………. 

Chuyên ngành:……………………………………………………………

Khoa:………………………………………………………..

Trực thuộc trường:…………………………………………………… 

Người hướng dẫn:………………………………………………………

Thời gian thực tập từ ngày:………………………đến ngày………………

Tại đơn vị:…………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………….. 

Nội dung công việc mà………………được phân công, bao gồm: …………………

Sau thời kỳ sinh viên … thực tập tại đơn vị, chúng tôi muốn chia sẻ một số nhận xét về như sau:

Về nề nếp tác phong và kỷ luật:

Trong suốt quãng thời gian thực tập, chúng tôi quan sát thấy sinh viên ………..đã thể hiện tốt thái độ tích cực và kỷ luật cao, luôn tuân thủ mọi quy định và thể hiện tinh thần siêng  chăm chỉ học hỏi, đồng thời đạt được sự tiến bộ đáng kể.

Về kiến thức chuyên môn và khả năng ứng dụng:

Sinh viên ……….. đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng nỗ lực học hỏi và khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế công việc. Trong thời gian hợp tác, chúng tôi đánh giá cao đạo đức nghề nghiệp và kiến thức chuyên môn của sinh viên này.

Nội dung mà sinh viên trình bày trong báo cáo thực tập về đề tài ……….. là chính xác và phản ánh đúng tình hình phát triển thực tế của tổ chức.

     ….., ngày…, tháng,.., năm… .             Người viết đánh giá                                                                               Xác nhận của đơn vị thực tập           Ký và ghi rõ họ tên)                                                                              (Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

Icon

Công việc nổi bật

Các hạng mục thực tập ngành sư phạm cần nắm vững

Bên cạnh các mẫu nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn, thầy cô cũng như sinh viên cần nắm vững được các hạng mục thực tập ngành sư phạm như sau:

Các mục đích và yêu cầu của đợt thực tập

Mục đích của đợt thực tập là:

 • Bổ sung kiến thức sư phạm và tích lũy kinh nghiệm thực tế.
 • Phát triển kỹ năng giảng dạy chuyên nghiệp.
 • Rèn luyện học viên, sinh viên trở thành những giáo viên xuất sắc trong tương lai.

Yêu cầu của thực tập sư phạm:

Đối với sinh viên Đối với giảng viên, hướng dẫn:
Tuân thủ nghiêm túc kế hoạch thực tập và quy tắc lao động tại nơi thực tập. Hướng dẫn sinh viên nhận thức đúng về tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập.
Tự xây dựng và thực hiện kế hoạch thực tập cá nhân dựa trên hướng dẫn từ nhà trường và cơ sở thực tập. Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thực tế dựa trên lý thuyết đã học và các nội dung khác liên quan.
Liên tục phản ánh về khó khăn, vấn đề phát sinh trong quá trình thực tập. Kiểm soát chặt chẽ quá trình thực tập, thường xuyên thăm hỏi và hỗ trợ sinh viên, giải quyết thắc mắc và viết báo cáo thực tập.

Nguyên tắc của quá trình thực tập

Khi thực tập, cả sinh viên và giáo viên hướng dẫn cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

 • Tính nghề nghiệp: Giáo viên hướng dẫn cần hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên phát triển đầy đủ phẩm chất giáo viên.
 • Liên kết chuyên môn và thực tập: Kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức chuyên môn và thực tế thực tập để tối ưu hóa hiệu quả.
 • Tổ chức thực tập hợp lý: Đảm bảo quá trình thực tập phải có cấu trúc rõ ràng, tính liên tục, hợp lý và toàn diện.
 • Đánh giá minh bạch và công bằng: Thực hiện đánh giá minh bạch, đảm bảo sự công bằng và tính thống nhất.
 • Hợp nhất đào tạo và tự rèn luyện: Kết hợp đào tạo chính thức và khuyến khích sinh viên tự rèn luyện để phát triển kỹ năng cá nhân.

Tham khảo: Tin tuyển dụng việc làm Giáo Viên Tin Học

Các vị trí thường tham gia trong quá trình thực tập

Sinh viên ngành sư phạm thường tham gia vào các vị trí sau đây trong quá trình thực tập tại đơn vị:

 • Giáo viên thực tập: Sinh viên có thể tham gia giảng dạy hoặc hỗ trợ giảng dạy dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên hướng dẫn.
 • Chủ nhiệm lớp thực tập: Sinh viên có thể đảm nhận vai trò chủ nhiệm lớp thực tập, quản lý và chăm sóc các học sinh trong quá trình thực tập.
 • Thực tập viên quản lý lớp học: Đảm nhiệm vai trò quản lý lớp học, giúp đỡ giáo viên chủ nhiệm trong việc duy trì trật tự và tạo môi trường học tập tích cực.

Ai sẽ là người tham gia nhận xét quá trình thực tập

Người tham gia nhận xét quá trình thực tập của sinh viên ngành sư phạm sẽ là:

Nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn

Người hướng dẫn chịu trách nhiệm trong việc hỗ trợ sinh viên xác định hướng nghiên cứu, tư vấn về tài liệu, hướng dẫn và kiểm tra đề cương, bản thảo, đồng thời thực hiện quá trình chỉnh sửa và phê duyệt đối với công trình nghiên cứu của sinh viên.

Nhận xét của đơn vị thực tập

Đơn vị thực tập của sinh viên ngành sư phạm là các trường học hoặc tổ chức giáo dục có liên quan, nơi sinh viên có cơ hội áp dụng kiến thức lý thuyết đã học vào thực tế giảng dạy và trải nghiệm công việc giáo viên. Sau khi kết thúc quá trình thực tập, đơn vị này sẽ:

 • Đánh giá khả năng thích ứng, tư duy và sự chủ động của sinh viên trong môi trường làm việc thực tế.
 • Nhận xét về độ chín chắn, trưởng thành, tính cầu tiến và ý thức nghề nghiệp của sinh viên.

Trên đây là tổng hợp 3 mẫu nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn mà Quý thầy cô có thể tham khảo. Nếu thấy bài viết hay và bổ ích, đừng quên chia sẻ cho bạn bè, người thân và đồng nghiệp cùng biết nhé. Vieclamgiaoduc rất vui và vinh dự khi được đồng hành cùng Quý bạn đọc!

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận