Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Của Giáo Viên Mới Nhất 2023

Theo quy định hiện hành của Luật lao động, khi mang thai hoặc sinh con, người lao động có quyền được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể nhất định. Trong bài viết này, Việc Làm Giáo Dục sẽ hướng dẫn quý cô giáo cách soạn một mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên năm 2023.

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên là gì?

Đơn xin nghỉ thai sản là một văn bản mà người lao động, trong trường hợp này là giáo viên, viết để đề nghị được nghỉ làm và hưởng chế độ thai sản trong thời gian mang thai và sau khi sinh con. 

Đơn này được nộp đến nhà trường hoặc đơn vị công tác của giáo viên, thông báo về tình trạng thai sản và yêu cầu được nghỉ làm theo quy định của pháp luật. 

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên thường đi kèm với các thông tin cá nhân, thông tin về thời gian dự kiến sinh con và các giấy tờ hỗ trợ khác (như chứng minh sức khỏe, chứng minh quan hệ lao động…).

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên là gì

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên là gì

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của giáo viên

Theo Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các điều kiện để được hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

(1). Người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản khi thuộc vào một trong các trường hợp sau đây

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ đang mang thai hộ hoặc nhờ mang thai hộ;

d) Lao động có con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai hoặc thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam có vợ sinh con và đang đóng bảo hiểm xã hội.

(2). Người lao động theo quy định tại các điều (b), (c) và điều (d) khoản (1) ở trên phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ từ ít nhất 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi người lao động sinh con hoặc nhận con nuôi.

(3). Người lao động theo quy định tại điều (b) khoản (1) ở trên phải nghỉ làm để dưỡng thai theo hướng dẫn chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và đã tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ từ 12 tháng trở lên trước khi mang thai và khi mang thai. Trong trường hợp này, cần tham gia bảo hiểm xã hội ít nhất 03 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

(4). Người lao động đủ điều kiện theo quy định tại khoản (2) và khoản (3) nêu trên mà thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Giáo viên cần điều kiện gì để hưởng chế độ thai sản?

Thời điểm nộp đơn xin nghỉ thai sản giáo viên

Theo quy định, khi mang bầu, người lao động sẽ được nghỉ thai sản và hưởng các chế độ bảo hiểm trong suốt 6 tháng.

Thời điểm nộp đơn xin nghỉ thai sản là trong vòng 2 tháng trước khi sinh, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mẹ và bé. 

Trong trường hợp sức khỏe yếu và người lao động cần nghỉ sớm để đảm bảo sự an toàn cho cả mẹ và bé, có thể viết đơn xin nghỉ thai sản sớm. Tuy nhiên, nếu sức khỏe cho phép, các bà mẹ vẫn có thể nghỉ muộn hơn và xin đi làm sớm hơn so với thời gian quy định là 4 tháng sau khi sinh.

thời điểm thích hợp nộp mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên

Thời điểm thích hợp để nộp mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên là 2 tháng trước khi sinh

Các bước cần làm để giáo viên được hưởng chế độ thai sản?

Để được hưởng chế độ thai sản, giáo viên cần thực hiện một số thủ tục hành chính về bảo hiểm theo quy định của pháp luật. 

Cụ thể, giáo viên phải chuẩn bị một bộ hồ sơ xin hưởng chế độ thai sản và nộp đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đơn vị nơi giáo viên công tác.

Bộ hồ sơ bao gồm: 

Đối với giáo viên nữ sinh con

a. Trong trường hợp sinh mổ thông thường

Cần nộp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh.

b. Trong trường hợp con mất sau sinh: 

 • Trường hợp con đã được cấp Giấy chứng sinh: Hồ sơ bao gồm bản sao giấy báo tử của con hoặc bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử và bản sao giấy chứng sinh của con
 • Trường hợp con chưa được cấp Giấy chứng sinh: Hồ sơ bao gồm trích sao hoặc tóm tắt giấy ra viện của người mẹ hoặc hồ sơ bệnh án hoặc của người lao động nữ mang thai hộ, thể hiện việc con đã chết.

c. Trong trường hợp người giáo viên nữ hoặc lao động nữ mang thai hộ mất sau lúc sinh con:

 • Trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh
 • Trích lục khai tử hoặc Bản sao giấy chứng tử của giáo viên nữ hoặc người lao động nữ mang thai hộ

d. Trong trường hợp người giáo viên nữ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con hoặc giáo viên nữ sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con:

 • Trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh
 • Biên bản giám định y khoa của giáo viên nữ nhờ mang thai hộ hoặc của giáo viên nữ sinh con 

e. Trong trường hợp giáo viên nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai:

 • Trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh
 • Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy ra viện thể hiện việc nghỉ dưỡng thai (đối với trường hợp điều trị nội trú)
 • Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thể hiện việc nghỉ dưỡng thai (đối với trường hợp điều trị ngoại trú)
 • Biên bản giám định y khoa (trong trường hợp phải giám định y khoa)

f. Trong trường hợp người lao động nữ mang thai hộ hoặc giáo viên nữ nhờ mang thai hộ nhận con: 

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn xin nghỉ thai sản, giáo viên sẽ chờ kết quả giải quyết trong thời gian tối đa 06 ngày nếu nộp tại nơi công tác, hoặc tối đa 03 ngày nếu nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

Số tiền thai sản được hưởng có thể được người lao động đăng ký nhận qua nơi công tác hiện tại, thông qua tài khoản cá nhân, hoặc có thể nhận trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, cũng có thể ủy quyền hợp pháp cho người khác thực hiện thủ tục nhận chế độ thai sản.

 • Trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh
 • Bản sao của bản thỏa thuận về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
 • Văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ

Đối với giáo viên nữ nhận nuôi con nuôi

Nếu giáo viên nữ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì hồ sơ phải bao gồm bản sao giấy chứng nhận nhận con nuôi

Đối với giáo viên nữ đi khám thai, sẩy thai, hút thai,thai chết lưu, nạo hoặc phá thai bệnh lý; thực hiện biện pháp tránh thai:

Trường hợp điều trị nội trú, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm: 

 • Bản sao giấy ra viện

Trường hợp giáo viên chuyển tuyến khám hoặc điều trị bệnh: 

 • Có thêm giấy chuyển viện hoặc bản sao giấy chuyển tuyến 

Trường hợp điều trị ngoại trú: 

Cần có bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để xác nhận nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Mức hưởng chế độ thai sản của giáo viên

Chi phí trợ cấp một lần cho việc sinh con hoặc nhận nuôi con:

 • Nếu người lao động nữ sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi, sẽ được trợ cấp một lần cho mỗi con, tương đương với 2 lần mức lương cơ sở trong tháng mà người lao động nữ sinh con hoặc nhận con nuôi
 • Trường hợp lao động nữ sinh con nhưng chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội thì người cha sẽ nhận được khoản trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở trong tháng sinh con cho mỗi con.
 • Chi phí trợ cấp một lần = mức lương cơ sở x 2

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,490,000 vnđ

 • Nếu giáo viên nữ nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè và không được sắp xếp nghỉ bù thì giáo viên nữ sẽ được chi trả thêm chi phí những ngày không được nghỉ bù.

Chi phí hưởng chế độ thai sản

Giáo viên nữ sẽ được hưởng khoản trợ cấp 6 tháng sau khi sinh, dựa trên quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

 • Mức hưởng hàng tháng = 100% x mức trung bình tiền lương hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội trong 6 tháng trước khi nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản.
 • Trong trường hợp giáo viên nữ chưa đóng đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản được tính theo mức bình quân tiền lương tháng của các tháng mà giáo viên nữ đã đóng.

Dưỡng sức sau thai sản:

Trong vòng 30 ngày đầu sau khi quay trở lại làm việc mà sức khỏe của giáo viên nữ chưa được phục hồi, cần nghỉ thêm để dưỡng sức. Thì theo quy định của pháp luật, thời gian phục hồi sức khoẻ là từ 05 ngày đến 10 ngày.

Lưu ý: Thời gian nghỉ dưỡng sức bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, hoặc ngày nghỉ hằng tuần. Nếu giáo viên nữ có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước và kéo dài sang đầu năm sau, thì thời gian nghỉ đó sẽ được tính vào năm trước.

– Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sau thai sản của giáo viên = 30% x mức lương cơ sở.

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản giáo viên (1)

mẫu đơn nghỉ thai sản

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản giáo viên (2)

mẫu đơn xin nghỉ thai sản

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho giáo viên (3)

mẫu đơn nghỉ thai sản giáo viên

Mẫu đơn nghỉ thai sản cho giáo viên (4)

mẫu đơn xin nghỉ thai sản

Mẫu đơn nghỉ thai sản giáo viên (5)

đơn xin nghỉ thai sản giáo viên

Mẫu đơn nghỉ thai sản cho giáo viên (6)

đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho giáo viên (7)

tải mẫu đơn xin nghỉ thai sản giáo viên

>> Tải trọn bộ Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên tại đây

Trên đây là tất cả những thông tin về Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên 2023 mà Việc Làm Giáo Dục muốn chia sẻ với các bạn. Hãy cùng theo dõi để đón xem các bài viết mới nhất của chúng tôi nhé!

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận