Tổng hợp nhiệm vụ của giáo viên THPT cập nhật mới nhất 2024

Nhiệm vụ của giáo viên THPT (Trung học phổ thông) không chỉ là truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn góp phần hình thành và phát triển đạo đức, nhân cách của học sinh. Bên cạnh những vai trò cơ bản này, giáo viên cấp 3 còn đảm nhận nhiều trách nhiệm khác. Để biết rõ những nhiệm vụ, trách nhiệm đó là gì, mời Quý thầy cô cùng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây!

nhiem vu cua giao vien thpt-min

Tổng hợp nhiệm vụ của giáo viên THPT cập nhật mới nhất 2024 – Nguồn ảnh: Pexels

Quy định về nhiệm vụ của giáo viên THPT

Các nhiệm vụ của giáo viên bộ môn khối THPT

Nhiệm vụ của giáo viên bộ môn THPT bao gồm:

 1. Tuân thủ và triển khai chính xác chương trình, kế hoạch giáo dục và kế hoạch dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thực hiện chế độ làm việc được Bộ trưởng quy định. Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.
 2. Tham gia tích cực vào công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.
 3. Nỗ lực rèn luyện đạo đức, nâng cao kiến thức văn hóa và cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để tối ưu hóa chất lượng giảng dạy và giáo dục. Áp dụng các phương pháp dạy học sáng tạo, tích cực và chủ động, khuyến khích phương pháp tự học của học sinh.
 4. Tuân thủ Điều lệ nhà trường và thực hiện đúng quyết định của Hiệu trưởng. Chịu sự kiểm tra và đánh giá từ Hiệu trưởng cũng như từ các cấp quản lý giáo dục.
 5. Bảo vệ và gìn giữ uy tín, danh dự và phẩm chất của nhà giáo, là hình mẫu tích cực cho học sinh. Tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, thương yêu và giúp đỡ đồng nghiệp, tạo ra môi trường học tập và làm việc năng động, thân thiện, an toàn, lành mạnh, dân chủ và hợp tác.
 6. Hợp tác chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, cùng với các đồng nghiệp khác và gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong quá trình giảng dạy và giáo dục học sinh.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Các nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm khối THPT

Ngoài các trách nhiệm của giáo viên bộ môn như đã đề cập, giáo viên chủ nhiệm còn có những nhiệm vụ sau:

 1. Lập kế hoạch giảng dạy và giáo dục chi tiết với mục tiêu, nội dung và phương pháp rõ ràng, đảm bảo khả thi và phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng học sinh cũng như điều kiện thực tế. Mục đích cuối cùng là thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và từng học sinh.
 2. Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã đề ra.
 3. Hợp tác chặt chẽ với gia đình học sinh, giáo viên bộ môn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội có liên quan để hỗ trợ và giám sát quá trình học tập, rèn luyện, và hướng nghiệp của học sinh trong lớp.
 4. Thực hiện nhiệm vụ nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học. Đề xuất các biện pháp khen thưởng và kỷ luật học sinh, cũng như đề xuất danh sách học sinh lên lớp thẳng, cần kiểm tra lại hoặc cần rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè. Chịu trách nhiệm hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh.
 5. Thường xuyên hoặc đột xuất báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình của lớp.
Icon

Công việc nổi bật

Chi tiết nhiệm vụ của giáo viên THPT hạng I

Mã số và bậc lương

Giáo viên trung học phổ thông hạng I, có mã số V.07.05.13, sẽ được áp dụng hệ số lương theo viên chức loại A2, thuộc nhóm A2.1, trong khoảng từ hệ số lương 4,40 đến 6,78.

Nhiệm vụ của giáo viên THPT hạng I

Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, giáo viên trung học phổ thông hạng I có những nhiệm vụ cụ thể như sau:

 • Tham gia vào quá trình biên soạn, thẩm định, đánh giá hoặc lựa chọn sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương cũng như tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên và các tài liệu dạy học khác.
 • Đảm nhiệm vai trò báo cáo viên, chia sẻ kinh nghiệm hoặc giảng dạy minh họa tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng phát triển chuyên môn và nghiệp vụ giáo viên từ cấp tỉnh trở lên, hoặc tham gia giảng dạy trên các chương trình truyền hình;
 • Chủ trì các hoạt động bồi dưỡng, hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chủ trương và nội dung đổi mới của ngành, cũng như sinh hoạt chuyên đề từ cấp tỉnh trở lên;
 • Tham gia vào quá trình đánh giá ngoại vi hoặc kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp tỉnh trở lên.
 • Tham gia vào ban tổ chức hoặc làm nhiệm vụ ban giám khảo hoặc ban ra đề trong các hội thi của giáo viên từ cấp tỉnh trở lên;
 • Tham gia vào quá trình hướng dẫn hoặc đánh giá các hội thi hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh THPT từ cấp tỉnh trở lên;
 • Tham gia vào quá trình ra đề và chấm thi cho học sinh giỏi THPT từ cấp tỉnh trở lên.

Chi tiết nhiệm vụ của giáo viên THPT hạng II

Mã số và bậc lương

Theo điểm b của khoản 1, Điều 8 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, giáo viên THPT hạng II, có mã số V.07.05.14, sẽ được áp dụng hệ số lương theo viên chức loại A2, thuộc nhóm A2.2, trong khoảng hệ số lương từ 4,0 đến 6,38.

Nhiệm vụ của giáo viên THPT hạng II

Theo Điều 4, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, giáo viên THPT hạng II có những nhiệm vụ cụ thể như sau:

 • Đảm nhận vai trò báo cáo viên hoặc giảng dạy minh họa trong các lớp bồi dưỡng giáo viên từ cấp trường trở lên hoặc tham gia giảng dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp, công nghệ mới; chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn, cũng như tham gia vào quá trình xây dựng tài liệu học điện tử;
 • Tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên;
 • Tham gia vào quá trình đánh giá ngoại vi hoặc thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên;
 • Tham gia vào ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên;
 • Tham gia vào quá trình ra đề hoặc chấm thi cho học sinh giỏi THPT từ cấp trường trở lên;
 • Tham gia vào quá trình hướng dẫn hoặc đánh giá các hội thi hoặc các sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh THPT từ cấp trường trở lên;
 • Tham gia vào các hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng; khuyến khích sự tham gia của tổ chức và cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục học sinh.

Tham khảo: Tin tuyển dụng việc làm Giáo Viên Trung Học Phổ Thông

Chi tiết nhiệm vụ của giáo viên THPT hạng III

Mã số và bậc lương

Giáo viên trung học phổ thông hạng III, có mã số V.07.05.15, sẽ được áp dụng hệ số lương theo viên chức loại A1, với khoảng hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

Nhiệm vụ của giáo viên THPT hạng III

Theo Điều 3, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, giáo viên trung học phổ thông hạng III có các nhiệm vụ chính như sau:

 • Xây dựng kế hoạch giáo dục cho môn học được phân công và đóng góp vào quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, tuân thủ mục tiêu và chương trình giáo dục cấp THPT;
 • Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ chuyên môn; giữ trách nhiệm quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức;
 • Thực hiện các hoạt động kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định;
 • Chủ trì tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh và phụ huynh của lớp được phân công;
 • Tham gia vào việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh giỏi, học sinh yếu kém cấp THPT, hoặc hướng dẫn thực tập sư phạm và thực hiện các hoạt động công tác xã hội trường học cho học sinh;
 • Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học; quản lý hồ sơ theo quy định; thực hiện công tác giáo dục hòa nhập trong phạm vi được phân công; tham gia tổ chức các hội thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp trường trở lên;
 • Hoàn thành các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng theo quy định; tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

Trên đây là tổng hợp chi tiết những nhiệm vụ của giáo viên THPT mới nhất 2024. Vieclamgiaoduc hy vọng thông qua bài viết này, thầy cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của Nhà giáo để từ đó gặt hái được nhiều thành tựu trong quá trình “trồng người”. Mến chúc Quý thầy cô thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận