Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Chuyển Công Tác Của Giáo Viên Chi Tiết Nhất

Đơn xin chuyển công tác của giáo viên không chỉ là một văn bản thông thường, mà còn là bản ghi nhận nguyện vọng và hoàn cảnh cá nhân của người giáo viên. Đây là bước đầu tiên trong quy trình thuyên chuyển, mở ra hướng đi mới cho sự nghiệp giảng dạy. Mẫu đơn này cần được soạn thảo một cách cẩn trọng, thể hiện rõ lý do chuyển công tác, kế hoạch phát triển chuyên môn và cam kết với cơ sở giáo dục mới. Cùng Việc Làm Giáo Dục khám phá ngay cách viết đơn thuyên chuyển công tác của giáo viên chi tiết nhất.

don xin chuyen cong tac giao vien-min

Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Chuyển Công Tác Của Giáo Viên Chi Tiết Nhất – Nguồn ảnh: Pexels

1. Đơn xin chuyển công tác của giáo viên là gì?

Đơn xin chuyển công tác của giáo viên là một loại văn bản mà giáo viên soạn thảo để gửi lên ban giám hiệu nhà trường hoặc cá nhân có thẩm quyền, với mục đích xin chuyển nơi làm việc hoặc đơn vị công tác từ nơi này sang nơi khác trong cùng một huyện hoặc tỉnh. Trong đơn, giáo viên sẽ trình bày thông tin cá nhân và lý do xin chuyển công tác.

Một số nội dung cần có trong đơn xin chuyển công tác của giáo viên thường bao gồm:

 • Thông tin về cơ quan quản lý trực tiếp đơn vị sự nghiệp công lập, tên trường hiện tại đang làm việc.
 • Phần quốc hiệu tiêu ngữ của đơn ở phía trên cùng góc phải.
 • Kính gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn.
 • Thông tin cá nhân của giáo viên: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú.
 • Quá trình công tác và lý do xin chuyển công tác.
 • Tên và thông tin liên quan của nơi mà giáo viên muốn chuyển đến.
 • Chữ ký của giáo viên làm đơn

2. 3 Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi:

 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 • Thủ trưởng đơn vị, Trưởng phòng Giáo dục huyện Hoài Đức
 • Phòng Tổ chức – Hành chính
 • Lãnh đạo trường Tiểu học Kim Chung

Họ và tên: Hoàng Lê Thu Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/10/1980
Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Số 1A, ngõ 157, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Đơn vị công tác hiện tại: Trường Tiểu học Kim Chung
Văn bằng chuyên môn: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh – Đại học Sư phạm Hà Nội
Chức vụ hiện tại: Giáo viên Tiếng Anh khối lớp 1 và Giáo viên chủ nhiệm lớp 1B

Tôi đã bắt đầu công tác tại trường Tiểu học Kim Chung từ ngày 1/4/2003 theo quyết định của Trưởng phòng Giáo dục huyện Hoài Đức. Trong suốt 19 năm qua, tôi luôn giảng dạy với tinh thần nhiệt huyết, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chuyên môn và chính sách của Đảng cũng như pháp luật Nhà nước.

Do tình hình sức khỏe không ổn định và các biến chứng sau tai nạn xe máy, tôi thường xuyên phải nhập viện điều trị, điều này gây khó khăn trong việc di chuyển xa để đến nơi làm việc. Vì lý do này, tôi xin được xem xét chuyển công tác về một đơn vị gần nhà hơn để thuận tiện cho việc điều trị và công tác.

Nơi đề xuất chuyển công tác: Trường Tiểu học Láng Thượng

Tôi cam kết sẽ tuân thủ mọi quy định của nhà trường mới và hoàn thành việc bàn giao công việc cho đơn vị hiện tại một cách đầy đủ và đúng hạn.

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ từ quý cơ quan.

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị
………………………………………
Ngày … tháng …. năm ………….
Người làm đơn
( ký và ghi rõ họ tên )

 

Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: [Tên cơ quan/đơn vị]
Tôi tên là: [Họ và tên đầy đủ], Giới tính: [Nam/Nữ].
Sinh ngày: [dd/mm/yyyy].
Số CMND/CCCD: [Số].
Nơi sinh: [Địa chỉ].
Địa chỉ thường trú: [Địa chỉ].
Chỗ ở hiện tại: [Địa chỉ].
Trình độ chuyên môn: [Thông tin về trình độ chuyên môn].
Nơi công tác hiện tại: [Tên đơn vị].
Chức vụ hiện tại: [Chức vụ/Công việc đang đảm nhiệm].
Quá trình công tác:
[Diễn giải chi tiết về quá trình công tác của bản thân].
Lý do đề nghị chuyển công tác:
[Trình bày rõ ràng lý do muốn chuyển công tác].
Đơn vị mong muốn chuyển đến: [Tên đơn vị mới].
Tôi xin cam kết sẽ tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định và hoàn thành tốt nhiệm vụ bàn giao công việc cho đơn vị hiện tại.
Xin trân trọng đề nghị [Tên người có thẩm quyền] xem xét và chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng đã nêu.
Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý cơ quan/đơn vị

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp
(Ký, ghi rõ họ tên)
…….., ngày…….. tháng…… năm ……..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi:
– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ……………………………………………………………………………
– Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện
– Phòng Tổ chức – Hành chính
– Lãnh đạo

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Giới tính: Nam/Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………….
Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………..
Văn bằng chuyên môn: ……………………………………………………………………………………………………………..
Giáo viên môn: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Năm vào ngành: ………………………………………………………………………………………………………………………
Năm bổ nhiệm ngạch: ……………………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ, công việc hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………..
Nhiệm sở đề xuất chuyển đến: …………………………………………………………………………………………………….
1/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lý do đề xuất thuyên chuyển: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nhà trường và đảm bảo hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác một cách đầy đủ và kịp thời.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày……. tháng…… năm 20……
Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Icon

Công việc nổi bật

3. Một hồ sơ chuyển công tác giáo viên gồm những gì?

Bộ hồ sơ chuyển điểm công tác của giáo viên bao gồm:

1. Mẫu Đơn Đề Nghị: Được thiết kế riêng cho giáo viên mong muốn thay đổi môi trường làm việc, nơi công tác mới phải tương thích với năng lực và điều kiện cá nhân.

2. Sự Chấp Thuận Của Lãnh Đạo: Đơn này phải có chữ ký xác nhận của người đứng đầu cơ quan giáo dục nơi giáo viên đang công tác.

3. Văn Bản Đồng Ý Của Cơ Sở Tiếp Nhận: Từ nơi mà giáo viên dự định chuyển đến.

4. Sơ Yếu Lý Lịch Cá Nhân: Phải có ảnh đính kèm và được xác nhận bởi trưởng cơ quan nơi giáo viên đang công tác.

5. Bản Sao Các Văn Bằng, Chứng Chỉ: Chứng minh trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

6. Bản Sao Quyết Định Bổ Nhiệm: Liên quan đến ngạch công chức của giáo viên.

7. Bản Sao Quyết Định Lương: Bao gồm hệ số lương hiện tại và các quyết định liên quan đến việc điều chỉnh lương.

Tham khảo: tin tuyển dụng việc làm Giáo Viên Hóa Học

4. Quy trình và thủ tục chuyển công tác của giáo viên

Bước 1: Nộp Hồ Sơ

Giáo viên mong muốn chuyển công tác cần nộp hồ sơ cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã.

Bước 2: Tiếp Nhận và Kiểm Tra Hồ Sơ

Sau khi tiếp nhận, bộ phận này sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ, sau đó lập biên nhận và ghi chép vào sổ theo dõi.

Bước 3: Xác Minh Hồ Sơ

Công chức tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ để xác minh tính hợp lệ. Nếu hồ sơ đơn xin chuyển công tác của giáo viên không đáp ứng yêu cầu, nó sẽ được trả lại để bổ sung và hoàn thiện.

Bước 4: Chuyển Hồ Sơ Đến Cơ Quan Có Thẩm Quyền

Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã sẽ chuyển hồ sơ đã được xác minh đến Sở Nội vụ thành phố.

Bước 5: Thông Báo và Nhận Quyết Định

Khi quyết định thuyên chuyển được ban hành, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo cho giáo viên liên quan. Giáo viên sẽ nhận quyết định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và nộp hồ sơ tại đơn vị mới. Hồ sơ không được chấp thuận sẽ được trả lại cho giáo viên tại cùng bộ phận này.

5. Hết thời gian thuyên chuyển thì giáo viên có phải về đơn vị cũ không?

Theo quy định tại Điều 36 Luật Viên chức năm 2010, sau khi hết thời hạn biệt phái, viên chức sẽ trở về đơn vị cũ công tác. Lãnh đạo của các cơ quan công lập có nhiệm vụ phân công công việc cho viên chức được biệt phái sau khi họ hoàn thành nhiệm kỳ, đảm bảo công việc phù hợp với kỹ năng và kiến thức chuyên môn của họ.

Thời gian biệt phái tối đa là 03 năm, tuy nhiên có thể có những ngoại lệ cho một số ngành nghề cụ thể theo quy định của Chính phủ. Điều này đồng nghĩa với việc giáo viên sẽ phải trở về cơ quan ban đầu sau khi kết thúc thời gian biệt phái, trừ khi có quy định đặc biệt áp dụng cho từng địa phương cụ thể.

Hy vọng bài viết về đơn xin chuyển công tác của giáo viên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình này. Kết thúc việc chuyển công tác, giáo viên không chỉ mang theo kiến thức và kinh nghiệm, mà còn là tình cảm và sự gắn bó với đơn vị cũ. Dù có quay trở lại hay không, điều quan trọng là sự phát triển chuyên môn và đóng góp cho nền giáo dục. Mỗi bước chuyển mình đều mở ra cơ hội mới, giúp giáo viên tiếp tục hành trình truyền cảm hứng và kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận