Mã ngạch công chức là gì? Có bao nhiêu loại mã ngạch công chức

Mã ngạch công chức là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nhà nước và đối với các cán bộ, công chức. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm này và có thể gây nhầm lẫn khi sử dụng. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về nó, chúng ta cần tìm hiểu về ngạch công chức và các loại mã ngạch công chức hiện có trong hệ thống nhà nước.

ma ngach cong chuc la gi-min

Mã ngạch công chức là gì? Có bao nhiêu loại mã ngạch công chức – Nguồn ảnh: Pxhere

I. Khái niệm về ngạch và mã ngạch công chức

1. 1. Ngạch công chức là gì?

Theo Điều 11 Luật Công chức năm 2008, ngạch công chức được hiểu là “tập hợp các chức danh, chức vụ và bậc lương tương ứng của cán bộ, công chức”. Nói cách khác, ngạch công chức là một hệ thống các chức danh và chức vụ được xếp hạng theo mức lương tương ứng trong nhà nước.

Hệ thống ngạch công chức được tổ chức từ những ngạch cơ bản nhất đến ngạch cao cấp nhất, tương ứng với các cấp bậc và trách nhiệm công việc khác nhau. Quy định về ngạch công chức được thực hiện nhằm tạo ra sự công bằng và minh bạch trong việc xếp lương và đánh giá cán bộ, công chức.

2. 2. Mã ngạch công chức là gì?

Mã ngạch công chức là một mã số được gắn với từng ngạch công chức. Tùy thuộc vào cấp bậc và trách nhiệm của từng ngạch, mã ngạch công chức sẽ có các chữ cái và số khác nhau. Ví dụ: mã ngạch công chức của ngạch giám đốc sở có thể là GD1, còn mã ngạch công chức của ngạch nhân viên có thể là NV1.

Với việc gắn mã số cho từng ngạch công chức giúp cho việc quản lý và đánh giá công việc của cán bộ, công chức trở nên dễ dàng hơn. Nó cũng chính là cơ sở để tính toán và xếp lương theo quy định của pháp luật.

3. 3. Sự khác biệt giữa ngạch và mã ngạch

Về sự khác biệt chính giữa ngạch và mã ngạch công chức, ngạch là một hệ thống các chức danh và chức vụ trong công tác cán bộ, công chức, trong khi mã ngạch là một đơn vị mã số được gắn với từng ngạch.

Vấn đề xếp lương và đánh giá cán bộ, công chức sẽ dựa trên ngạch của họ, còn mã ngạch chỉ được sử dụng để nhận diện và quản lý việc công tác của từng cá nhân.

II. Các loại ngạch công chức

Hiện nay, có năm loại ngạch công chức được áp dụng trong hệ thống nhà nước, bao gồm chuyên viên cao cấp và tương đương, chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, và nhân viên công chức.

1. Chuyên viên cao cấp và tương đương

Chuyên viên cao cấp và tương đương là ngạch cao cấp nhất trong hệ thống ngạch công chức hiện nay. Những người thuộc ngạch này đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong tổ chức nhà nước như Trưởng ban, Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở, Giám đốc Bệnh viện…

Để được xếp vào ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, cán bộ, công chức phải chuẩn bị bằng Đại học hoặc có trình độ cao hơn, có khả năng quản lý và giải quyết các vấn đề phức tạp.

2. Chuyên viên chính và tương đương

Chuyên viên chính và tương đương là ngạch tiếp theo trong hệ thống ngạch công chức. Các chức vụ thuộc ngạch chuyên viên chính và tương đương bao gồm Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Khoa, Trưởng Ban, Giám đốc Trung tâm…

Khi được liệt kê vào danh sách ngạch chuyên viên chính và tương đương, cán bộ, công chức cần có bằng Đại học hoặc có trình độ cao hơn, có khả năng sáng tạo và thực hiện các công việc đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao.

3. Chuyên viên và tương đương

Ngạch chuyên viên và tương đương áp dụng cho những chức vụ như Trợ lý Giám đốc, Trưởng phòng, Khoa, Ban, …
Với chức vụ ngạch chuyên viên và tương đương, cán bộ, công chức nên có bằng Đại học hoặc trình độ chuyên môn tương đương.

4. Cán sự và tương đương

Ngạch cán sự và tương đương áp dụng cho các chức vụ như Chuyên viên, Kế toán, Thủ quỹ, Trưởng phòng, Khoa, Ban,…
Các bằng Trung cấp chuyên nghiệp hoặc trình độ chuyên môn tương đương là loại giấy tờ cần có để xếp vào ngạch cán sự và tương đương.

5. Nhân viên công chức

Nhân viên công chức là ngạch thấp nhất trong hệ thống ngạch công chức hiện nay. Các chức danh thuộc ngạch này bao gồm Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng, Chuyên viên chính, Thư ký, Kế toán, Thủ quỹ, Bảo vệ, Vệ sinh…

Tương tự như cán sự và tương đương, để được xếp vào ngạch nhân viên công chức, cán bộ, công chức cần có bằng Trung cấp chuyên nghiệp hoặc trình độ tương đương.

6. Ngạch khác theo quy định của Chính phủ

Hiện nay, theo Quyết định số 125/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có tổng cộng 53 ngạch công chức được quy định đầy đủ và cụ thể. Tuy nhiên, trong thực tế, cơ quan nhà nước có thể tự lập ra các ngạch khác để phù hợp với đặc thù công việc và yêu cầu chung của ngành. Các ngạch này được gọi là ngạch khác theo quy định của Chính phủ.

Các ngạch khác này có thể được quy định theo các tiêu chí sau đây:

1. Nhóm ngạch theo đặc thù công việc
Đây là nhóm ngạch được lập ra để phục vụ cho một công việc hoặc một lĩnh vực cụ thể trong cơ quan nhà nước. Ví dụ, nhóm ngạch Công chức Tài chính – Kế toán, Công chức Văn thư – Thư viện là hai trong số các ngạch khác được quy định theo đặc thù công việc.

2. Nhóm ngạch theo đặc điểm của cơ quan
Các cơ quan nhà nước có thể tự lập ra các ngạch khác để phù hợp với đặc điểm và hoạt động của mình, nhằm tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong quản lý cán bộ, công chức. Ví dụ, ngạch Trợ lý – Phụ tá được quy định cho các cơ quan có nhu cầu sử dụng nhân sự hỗ trợ trong công việc hàng ngày.

3. Nhóm ngạch theo kỹ năng, năng lực
Để đảm bảo việc sử dụng cán bộ, công chức có đúng với năng lực và kỹ năng yêu cầu của công việc, một số cơ quan nhà nước đã tự lập ra các ngạch khác nhau cho từng trình độ trình độ học vấn và chuyên môn. Ví dụ, ngạch Chuyên viên Kinh tế, Chuyên viên Ngoại ngữ là những ngạch khác được quy định theo kỹ năng và năng lực.

III. Cấu trúc và ý nghĩa các chữ số trong mã ngạch

Mỗi một chữ số sẽ có cấu trúc và mã ngạch riêng nhằm phân biệt với nhau. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc và ý nghĩa của mã ngạch công chức, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chữ số có trong mã ngạch. Mã ngạch công chức gồm 6 chữ số, mỗi chữ số đại diện cho một thông tin cụ thể như sau:

1. Cấu trúc 6 chữ số

 • Chữ số đầu tiên: đại diện cho nghề nghiệp hoặc bộ phận công tác. Ví dụ, chữ số 2 thường đại diện cho nghề nghiệp giáo viên, chữ số 3 là bộ phận công tác trong lực lượng vũ trang.
 • Hai chữ số tiếp theo: đại diện cho ngạch chức danh của cán bộ, công chức đó.
 • Chữ số thứ tư: đại diện cho bậc lương của ngạch.
 • Hai chữ số cuối cùng: đại diện cho mức lương cơ bản của từng bậc lương.

Ví dụ: mã ngạch 213525 là mã của một giáo viên, ngạch chức danh Trưởng phòng giáo dục, bậc lương 3 và mức lương cơ bản là 25.

2. Ý nghĩa từng nhóm chữ số trong mã

 • Nhóm chữ số 01 đến 09: đại diện cho các ngạch được quy định theo trình độ học vấn.
 • Nhóm chữ số 10 đến 14: đại diện cho các ngạch được quy định theo trình độ chuyên môn.
 • Nhóm chữ số 20 đến 34: đại diện cho các ngạch được quy định theo kỹ năng và năng lực.
 • Nhóm chữ số 40 đến 49: đại diện cho các ngạch được quy định theo đặc thù công việc.
 • Nhóm chữ số 50 đến 59: đại diện cho các ngạch được quy định theo đặc điểm của cơ quan.
 • Nhóm chữ số 60 đến 79: đại diện cho các ngạch được quy định theo chức danh.
 • Nhóm chữ số 80 đến 99: đại diện cho các ngạch được quy định theo bậc lương.

Từ những thông tin trên, có thể thấy rõ sự linh hoạt và tính thống nhất trong việc quy định các mã ngạch công chức. Mỗi chữ số trong mã đều có ý nghĩa cụ thể, giúp cho việc quản lý và tính toán các khoản chi tiêu liên quan đến cán bộ, công chức trở nên dễ dàng và minh bạch hơn.

IV. Nâng ngạch và chuyển ngạch công chức

Nâng ngạch và chuyển ngạch là hai thuật ngữ thường được nhắc đến trong việc quản lý cán bộ, công chức và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của cán bộ, công chức cũng như xã hội. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hai khái niệm này.

1. Nâng ngạch công chức là gì?

Đầu tiên, nâng ngạch công chức là việc thăng chức cán bộ, công chức từ ngạch hiện tại sang ngạch cao hơn, tương ứng với trình độ đào tạo hoặc thực lực của người đó. Điều này giúp cho cán bộ, công chức có cơ hội tiếp cận và đảm nhận các vị trí công tác cao hơn, đồng thời tăng thu nhập và quyền lợi.

2. Chuyển ngạch công chức là gì?

Chuyển ngạch công chức là việc chuyển cán bộ, công chức sang công việc khác trong cùng một ngạch hoặc sang ngạch công việc khác, nhưng có trình độ và năng lực tương đương. Việc này thường xảy ra khi cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng nhân sự cho các bộ phận hoặc công việc mới.

3. Điều kiện nâng ngạch và chuyển ngạch

Theo quy định của Bộ Luật lao động và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ, để được nâng ngạch hay chuyển mã ngạch công chức, cán bộ, công chức cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Đã đảm nhiệm đúng vị trí, chức danh và nhiệm vụ được giao ít nhất 2 năm đối với ngạch, 5 năm đối với bậc và 8 năm đối với ngạch trưởng phòng trở lên.
 • Có đánh giá kết quả công tác đạt yêu cầu trong vòng 2 năm liên tục đối với nâng ngạch và 5 năm liên tục đối với chuyển ngạch.
 • Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ,… phù hợp với yêu cầu công việc của ngạch, bậc hoặc vị trí mới.
 • Có sức khỏe đảm bảo làm việc.

Ngoài ra, các cơ quan nhà nước cũng có thể quy định các điều kiện cụ thể khác theo đặc thù của từng lĩnh vực và ngành nghề.

4. Quy trình thực hiện việc nâng ngạch, chuyển ngạch

Quy trình nâng ngạch, chuyển ngạch công chức được quy định cụ thể trong Thông tư số 05/2008/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Theo đó, quy trình gồm có 6 bước chính:

 • Bước 1: Cá nhân cần nâng ngạch, chuyển ngạch cần tự chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của cơ quan nhà nước.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký nâng ngạch, chuyển ngạch cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bước 3: Đánh giá kết quả công tác của cá nhân trong vòng 2 năm liên tục đối với nâng ngạch và 5 năm liên tục đối với chuyển ngạch.
 • Bước 4: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và quyết định việc nâng ngạch, chuyển ngạch.
 • Bước 5: Nâng ngạch, chuyển ngạch theo quyết định của cơ quan nhà nước.
 • Bước 6: Thông báo cho cá nhân biết kết quả và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi mã ngạch công chức.

5. Vai trò và ý nghĩa của việc nâng ngạch, chuyển ngạch

Việc nâng ngạch, chuyển ngạch không chỉ góp phần nâng cao thu nhập của cán bộ, công chức mà còn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nhân sự làm việc ở vị trí phù hợp với trình độ và năng lực của mình. Đặc biệt, nó giúp tăng tính hiệu quả và chất lượng công việc của cán bộ, công chức, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý nhân sự của cơ quan nhà nước.

V. Vai trò và ý nghĩa của mã ngạch

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và sự phát triển của công nghiệp hóa, mã ngạch công chức được xem là một trong những công cụ quan trọng để quản lý và điều hành người lao động trong cơ quan, tổ chức nhà nước. Mã ngạch có vai trò quy định các tiêu chuẩn về kỹ năng, trình độ và vị trí công việc của từng nhân viên trong bộ máy hành chính.

1. Phân loại công chức

Theo quy định chung của Luật Công chức, công chức được chia làm hai loại: viên chức và công chức. Viên chức là những người được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước trực thuộc Chính phủ, đại diện cho Nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng. Còn công chức là những người được tuyển dụng vào các cơ quan khác của Nhà nước.

Mỗi loại công chức sẽ có một mã ngạch riêng để đánh giá và quản lý công việc. Viên chức sẽ có mã ngạch là V, ví dụ như V1, V2, V3,… Còn công chức sẽ có mã ngạch là C, ví dụ như C1, C2, C3,… Tuy nhiên, cả hai loại công chức này đều được quy định theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc chung về cơ cấu bậc lương và phụ cấp.

2. Xác định mức lương và phụ cấp

Mã ngạch công chức chính là nền tảng để xác định mức lương và phụ cấp cho các công chức và viên chức. Các bậc lương và phụ cấp này được tính theo hệ số lương và hệ số phụ cấp được quy định trong từng loại mã ngạch.

Theo quy định hiện nay, các bậc lương và phụ cấp sẽ tăng dần theo thời gian làm việc của công chức và viên chức. Ngoài ra, có một số yếu tố khác như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và thành tích trong công việc cũng ảnh hưởng đến mức lương và phụ cấp của nhân viên.

Ví dụ, đối với mã ngạch V1 (của viên chức), có 12 bậc lương từ V1-1 đến V1-12, tương ứng với các hệ số lương từ 1,830 đến 4,020. Còn đối với mã ngạch C1 (của công chức), cũng có 12 bậc lương từ C1-1 đến C1-12, nhưng hệ số lương sẽ dao động từ 1,530 đến 3,190.

Ngoài lương cơ bản, công chức và viên chức còn được hưởng các khoản phụ cấp như tiền ăn trưa, tiền xăng xe, tiền điện thoại, tiền giảng dạy,… Từ đó, có thể thấy rằng mã ngạch công chức đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thu nhập của các công chức và viên chức.

3. Quy hoạch và đào tạo công chức

Mã ngạch công chức cũng có vai trò quan trọng trong việc quy hoạch và đào tạo công chức, đảm bảo tính chất chuyên môn và kỹ thuật của nhân lực trong các cơ quan nhà nước.

Các loại mã ngạch sẽ được áp dụng cho các vị trí công việc khác nhau và yêu cầu những năng lực khác nhau. Việc xác định và phân loại công chức theo mã ngạch sẽ giúp cơ quan nhà nước có thể định hình cho từng nhân viên một lộ trình nghề nghiệp phù hợp, đồng thời đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc tuyển dụng, đánh giá và thăng tiến.

Ngoài ra, mã ngạch công chức còn góp phần quan trọng trong việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của các công chức và viên chức. Theo quy định hiện nay, mỗi loại mã ngạch đều có các khóa đào tạo và trung cấp, cao đẳng, đại học để nâng cao trình độ cho nhân viên. Điều này giúp cho công chức và viên chức có cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến trong sự nghiệp.

VI. Một số thông tin khác về mã ngạch công chức

1. Sự khác biệt giữa mã ngạch công chức và viên chức

Mặc dù cả hai loại mã ngạch công chức và viên chức đều có vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành nhân lực nhà nước, tuy nhiên lại có một số điểm khác biệt mà bạn cần phải biết.

Đầu tiên, mã ngạch công chức áp dụng cho các công chức làm việc trong các cơ quan khác của Nhà nước ngoài Chính phủ, trong khi mã ngạch viên chức chỉ áp dụng cho các nhân viên tại các cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Thứ hai, mã ngạch công chức và viên chức có sự khác biệt về tiêu chuẩn tuyển dụng. Với các mã ngạch của viên chức, yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc sẽ cao hơn so với các mã ngạch của công chức.

Ngoài ra, các vị trí công việc cao cấp hơn, như lãnh đạo cấp cao hay các chức danh chuyên môn quan trọng trong các cơ quan nhà nước sẽ chỉ được áp dụng mã ngạch của viên chức.

2. Các văn bản quy định về ngạch, mã ngạch công chức

Hiện nay, có nhiều văn bản pháp luật quy định về ngạch và mã ngạch công chức. Một trong số đó là Luật Công chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Nhân lực công chức, Nghị định quy định chế độ, tiêu chuẩn chức danh công chức… Ngoài ra, còn có các Thông tư, Nghị quyết của Chính phủ và Bộ Nội vụ liên quan đến việc quản lý ngạch và mã ngạch công chức.

Các văn bản này được ban hành nhằm để thống nhất và quy định rõ ràng về tiêu chuẩn tuyển dụng, đánh giá, thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cho các công chức và viên chức, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình quản lý người lao động.

Như vậy, mã ngạch công chức là một trong những khái niệm quan trọng trong hệ thống quản lý công chức và viên chức tại Việt Nam. Vai trò của nó không chỉ giúp quản lý và điều hành người lao động trong các cơ quan nhà nước một cách hiệu quả, mà còn đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp cho các công chức và viên chức.
Thông qua bài viết này, hy vọng bạn đã có được cái nhìn tổng quan về mã ngạch công chức, bao gồm vai trò, ý nghĩa và các loại mã ngạch khác nhau.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận