Mẫu đơn xin nghỉ không lương của giáo viên và các quy định liên quan

Đối với các giáo viên, trong quá trình giảng dạy và làm việc có những lý do cá nhân phải tạm ngừng công việc trong một thời gian ngắn thì cần làm đơn xin nghỉ không lương để gửi lên nhà trường. Vậy những quy định và cách viết đơn xin nghỉ không lương của giáo viên như thế nào? Bài viết sau đây từ Việc Làm Giáo Dục sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề này, tham khảo nhé!

don xin nghi khong luong-min

Mẫu đơn xin nghỉ không lương của giáo viên và các quy định liên quan – Nguồn ảnh: Pexels

Mẫu đơn xin nghỉ không lương của giáo viên

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ DẠY KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

lý do………………

Kính gửi: Trường …………..

Ông/bà….- Hiệu trưởng trường….

– Căn cứ Luật Giáo dục;

– Căn cứ Quy chế trường….;

– Căn cứ tình hình, hoàn cảnh của bản thân.

Tên tôi là:……

Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp :……

Địa chỉ thường trú:…

Chỗ ở hiện nay ….

Điện thoại liên hệ: ……

Là:… (ví dụ: là giáo viên/giảng viên/… của trường)

Chức vụ:…

Hiện đang thực hiện công việc giảng dạy môn……………. Cho những lớp học sau:

1.Lớp:…………… Lịch trình giảng dạy:…….

2.Lớp:…………… Lịch trình giảng dạy:…….

Tuy nhiên, vì một số lý do sau đây:

(Trình bày cụ thể lý do, hoàn cảnh phải xin nghỉ dạy không hưởng lương…)

Tôi làm đơn này để đề nghị Quý trường/ Ông/ Bà xem xét và chấp nhận cho tôi được nghỉ dạy không hưởng lương từ ngày…./…../…….. đến hết ngày…/…./…..

Sau khi kết thúc thời gian xin nghỉ phép này, tôi xin hứa sẽ quay lại giảng dạy theo sự phân công của Nhà trường ……………..

Tôi xin cam đoan với Ông/Bà/Nhà trường … rằng những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Kính mong Ông/Bà/Nhà trường xem xét và đồng ý đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Các giáy phép gửi kèm theo đơn này: (ví dụ các giấy tờ nằm viện)

1./……

2./….

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Icon

Công việc nổi bật

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban ban giám hiệu trường…..

– Hiệu trưởng trường…..

Tôi tên là:

Sinh ngày

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Hộ khẩu thường trú:

Số điện thoại liên hệ khi cần:

Nay tôi làm đơn này xin Nhà trường, ông/ bà hiệu trường….cho tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày … đến ngày …

Lý do xin nghỉ:

Tôi đã bàn giao công việc cho … trong suốt thời gian tạm nghỉ.

Các công việc được bàn giao :…

Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ nêu trên, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, kỷ luật trước nhà trường.

Kính mong Ban giám hiệu nhà trường xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm 20…

Người làm đơn
(ký rõ họ và tên)

Đừng bỏ qua: Danh sách tuyển dụng việc làm giáo viên tiếng Anh mới nhất

Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: – Hiệu trưởng Trường ………………………….;

  • Trưởng phòng …………………………………………………;
  • Trưởng Ban/Khoa………………………

Tôi tên: …………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường……………………………………. Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)………………………………….

Xin được nghỉ việc không hưởng lương từ ….. đến …..

Lý do xin nghỉ việc: ………………………………………………………………………………….

Công việc đã được bàn giao cho: ……………….. trong suốt thời gian tạm nghỉ việc.

Kính mong nhà trường xem xét và giải quyết.

…, ngày … tháng … năm 20…

Người làm đơn                                                               Ý kiến của hiệu trưởng
(ký rõ họ và tên)

Tổng hợp: 6 mẫu Đơn xin nghỉ phép của Giáo viên thường dùng

Quy định về nghỉ không lương của giáo viên

Giáo viên có được xin phép nghỉ việc không lương hay không?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 13 Luật Viên chức quy định về quyền của viên chức về nghỉ ngơi thì giáo viên có thể xin phép nghỉ việc không lương tuy nhiên phải được sự đồng của hiệu trưởng. Nếu giáo viên muốn xin nghỉ việc không lương thì nên thảo luận với ban giám hiệu nhà trường để biết thêm thông tin chi tiết và các yêu cầu cần thiết.

Thời gian nghỉ việc không lương có cần đóng bảo hiểm xã hội không?

Trong trường hợp nghỉ việc không lương từ 14 ngày trở lên trong 1 tháng sẽ không được đóng bảo hiểm xã hội tháng đó và trong thời gian nghỉ này không được tính để hưởng BHXH.

Trường hợp nghỉ trùng các ngày lễ – phép năm – nghỉ hè thì có được tính lương không?

Các khoảng thời gian nghỉ trong một năm của giáo viên gồm:

  • Giáo viên có thời gian nghỉ hè là 2 tháng
  • Giáo viên được nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ
  • Ngoài ra còn được nghỉ các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động

Những khoảng thời gian nghỉ trên đây là những ngày nghỉ mà giáo viên được hưởng nguyên lương và phụ cấp theo quy định.

Vậy nên trường hợp nghỉ trùng các ngày lễ, phép năm, nghỉ hè thì giáo viên vẫn sẽ được hưởng nguyên lương, phụ cấp mà không ảnh hưởng gì đến quyền lợi lao động.

Hình thức kỷ luật với giáo viên nghỉ không đúng quy định

Trong trường hợp giáo viên xin phép nhưng không được chấp nhận từ phía nhà trường nhưng vẫn tự ý nghỉ, thì trường sẽ áp dựng hình thức kỷ luật khiển trách, nhắc nhở giáo viên bằng văn bản.

Nhưng trong trường hợp giáo viên đó vi phạm nhiều lần, thì nhà trường có thể áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc.

Ai là người duyệt phép nghỉ phép không lương cho giáo viên?

Quy trình duyệt phép nghỉ không lương của giáo viên có thể khác nhau tùy theo qui định của mỗi trường học (công lập hay tư thục – dân lập). Nhưng thường thì người duyệt phép không lương sẽ là hiệu trưởng hoặc những người có quyền hạn thuộc ban giám hiệu, quản lí của nhà trường.

Vừa rồi là những thông tin và các mẫu đơn tham khảo khi bạn cần tìm hiểu về đơn xin nghỉ không lương của giáo viên. Hi vọng điều này đã giúp bạn giải quyết các vấn đề đang gặp phải.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận