Công chức loại A3 là gì? Bảng lương và các ngạch công chức A3

Công chức loại A3 được coi là vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước của Việt Nam. Vị trí công chức A3 đòi hỏi người làm việc phải có kiến thức chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng giải quyết các công việc phức tạp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về định nghĩa, các nhóm công chức, bảng ngạch và chức danh nghề nghiệp của công chức A3.

cong chuc a3

Công chức loại A3 là gì? Bảng lương và các ngạch công chức A3 – Nguồn: Pxhere

I. Khái niệm công chức loại A3

Định nghĩa công chức loại A3

Công chức loại A3 là nhóm công chức có trình độ đại học trở lên, làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tương đương cấp phòng hoặc tương đương trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương và địa phương.

Công chức loại A3 là một trong 4 loại công chức ở Việt Nam, bao gồm:

 • A1: Làm công tác lãnh đạo, quản lý cấp Vụ trở lên hoặc tương đương.
 • A2: Làm công tác lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban hoặc tương đương.
 • A3: Làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tương đương cấp phòng hoặc tương đương.
 • A4: Làm công tác văn thư, kế toán, thống kê, đánh máy, photo…

Do đó, công chức A3 là những người làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ở cấp độ phòng ban hoặc tương đương trong các cơ quan nhà nước. Họ có trình độ đại học trở lên và thực hiện các công việc chuyên môn phức tạp đòi hỏi kỹ năng, kinh nghiệm làm việc.

Các nhóm trong công chức loại A3

– Nhóm 1 (A3.1)
Nhóm 1 gồm các ngạch công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ về một lĩnh vực cụ thể. Ví dụ như kỹ sư xây dựng, kế toán viên, thống kê viên…

Đây là những công chức có chuyên môn sâu về một lĩnh vực, nghề nghiệp cụ thể. Họ thường đảm nhận công việc phân tích, tính toán, thiết kế, kiểm tra… liên quan đến lĩnh vực chuyên môn đó.

– Nhóm 2 (A3.2)

Nhóm 2 gồm các ngạch công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến nhiều lĩnh vực. Ví dụ như chuyên viên pháp chế, chuyên viên tổng hợp…

Tất cả là những công chức đều có kiến thức, kỹ năng chuyên môn về nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ thường đảm nhận các công việc phức tạp đòi hỏi tính liên ngành, khả năng tổng hợp, phân tích các vấn đề tổng thể.

II. Các ngạch công chức thuộc A3

Công chức loại A3 là một trong những loại công chức được chia thành hai nhóm chính: Nhóm 1 (A3.1) và Nhóm 2 (A3.2). Mỗi nhóm này lại được chia thành nhiều ngạch khác nhau, tùy thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và năng lực của từng cá nhân. Dưới đây là bảng ngạch công chức thuộc A3 để bạn có thể dễ dàng tìm hiểu hơn:

1. Các ngạch thuộc Nhóm 1 (A3.1)

 • Chuyên viên cao cấp
 • Thanh tra viên cao cấp
 • Kiểm soát viên cao cấp thuế
 • Kiểm toán viên cao cấp
 • Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng
 • Kiểm tra viên cao cấp hải quan
 • Thẩm kê viên cao cấp
 • Kiểm soát viên cao cấp thị trường
 • Thống kê viên cao cấp
 • Kiếm soát viên cao cấp chất lượng hàng hóa
 • Chấp hàng viên cao cấp (thi hành án dân sự)
 • Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự)
 • Kiểm tra viên cao cấp thuế

Các ngạch trong Nhóm 1 của công chức loại A3 đều yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc. Đây là những ngạch có tính chất chuyên môn cao và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, năng lực để có thể đảm nhận tốt công việc.

2. Các ngạch thuộc Nhóm 2 (A3.2)

 • Kiểm toán viên cao cấp
 • Kiểm dịch viên cap cấp động – thực vật

Các ngạch trong Nhóm 2 của công chức loại A3 cũng yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên, nhưng có tính chất chuyên môn thấp hơn so với các ngạch trong Nhóm 1. Tuy nhiên, các chuyên viên quản lý này lại đảm nhận vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa và xây dựng.

III. Bảng chức danh nghề nghiệp viên chức nhóm A3

Ngoài các ngạch công chức thuộc A3, công chức loại này còn có các chức danh nghề nghiệp khác. Dưới đây là bảng chức danh nghề nghiệp viên chức nhóm A3 để bạn có thể hiểu rõ hơn về các chức danh này:

1. Các nghề nghiệp thuộc viên chức A3 Nhóm 1 (A3.1)

 • Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường
 • Dự báo viên cao cấp khí tượng thủy văn
 • Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thủy văn

2. Các nghề nghiệp thuộc viên chức A3 Nhóm 2 (A3.2)

 • Lưu trữ viên cao cấp
 • Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật
 • Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật
 • Giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật – thú y
 • Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng
 • Phát thanh viên cao cấp
 • Quay phim viên cao cấp (*)
 • Bảo tàng viên cao cấp
 • Thư viện viên cao cấp
 • Phương pháp viên cao cấp (*)
 • Âm thanh viên cao cấp (*)
 • Thư mục viên cao cấp (*)

IV. Bảng lương và phụ cấp của công chức A3

Mức lương và các phụ cấp khác của công chức A3 cũng được nhiều người quan tâm, bởi nó cho chúng ta biết sự chênh lệch giữa các cấp và khoảng lương họ nhận được là bao nhiêu.

Mức lương cơ bản và hệ số phụ cấp

Từ ngày 01/7/2023 theo Nghị quyết của Quốc hội, mức lương cơ sở hiện hành là 1.800.000đồng/tháng, thay cho mức lương cũ là 1.490.000 đồng/tháng.

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2023

 • Tiền lương = [1.800.000 đồng/tháng] X [Hệ số lương hiện hưởng được tính theo từng bậc]
 • Phụ cấp = [1.800.000 đồng/tháng] X [Hệ số phụ cấp hiện hưởng]

Ngoài ra, nhóm công chức loại A3 còn có hệ số phụ cấp chức vụ như sau:

 • Nhóm 1 (A3.1): Từ 6,20 đến 8,00.
 • Nhóm 2 (A3.2): Từ 5,75 đến 7,55.

Trong đó:

 • Hệ số phụ cấp thâm niên: Từ 0,2 đến 0,8.
 • Hệ số phụ cấp trách nhiệm: Từ 0,2 đến 1,0.

Như vậy, mức lương cơ bản của công chức A3 là 1.800.000 đồng/tháng. Mức lương thực nhận còn phụ thuộc vào hệ số phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên và phụ cấp trách nhiệm.

Nhóm ngạch
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
Nhóm 1 (A3.1)
Hệ số lương
6,20
6,56
6,92
7,28
7,64
8,00
Mức lương đến 30/06/2023
9,238.0
9,774.4
10,310.8
10,847.2
11.383.6
11,920.0
Mức lương từ 01/07/2023
11,160
11,808
12,456
13,104
13,752
14,400
Nhóm 2 (A3.2)
Hệ số lương
5,75
6,11
6,47
6,83
7,19
7,55
Mức lương đến 30/06/2023
8,567.5
9,103.9
9,640.3
10,176.7
10,713.1
11,249.5
Mức lương từ 01/07/2023
10,350
10,998
11,646
12,294
12,942
13,590

 

Bảng lương của nhân viên công chức loại A3 theo nhóm

Các loại phụ cấp khác

Ngoài ra, công chức A3 còn được hưởng các loại phụ cấp khác:

– Phụ cấp làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
– Phụ cấp thâm niên vượt khung.
– Phụ cấp lưu động.
– Phụ cấp thâm niên nghề vượt khung.
– Phụ cấp khu vực.
– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm.
– Phụ cấp trách nhiệm công việc…

Các loại phụ cấp này không những đảm bảo bạn sẽ nhận được chế độ cũng như phúc lợi xứng đáng cho vị trí của bạn, mà còn giúp tinh thần của mỗi nhân viên công chức loại A3 có thêm động lực mỗi khi đi làm.

V. Điều kiện thi hoặc xét nâng ngạch lên công chức A3

Để được thi nâng ngạch lên công chức loại A3, người lao động cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm.
– Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với ngạch A3.
– Đủ sức khỏe để đảm nhận công việc theo yêu cầu ngạch A3.
– Có thời gian công tác đáp ứng quy định hiện hành. Thông thường là tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc.
– Không trong thời gian bị kỷ luật, không trong thời gian thi hành án hình sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với xét nâng ngạch lên A3, ngoài các điều kiện trên, người lao động cần có đủ thời gian giữ ngạch tại vị trí công việc hiện tại theo quy định.

VI. Quyền lợi và nghĩa vụ của công chức A3

Quyền lợi thường đi song hành cùng nghĩa vụ của một công chức, nó thể hiện lợi ích mà mỗi cá nhân họ nhân được, đồng thời phải yêu cầu họ thực hành các nghĩa vụ theo khuôn khổ nhất định.

Quyền lợi về đào tạo, bồi dưỡng

– Được Nhà nước tạo điều kiện để học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
– Được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài.
– Được hưởng chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Nghĩa vụ thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật

Ngoài các phúc lợi khi trở thành nhân viên công chức loại A3, họ cũng phải chấp hành nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước như:

– Thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo vị trí việc làm.

– Chấp hành sự phân công của cấp trên.

– Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước.

– Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

– Không được có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

– Không được làm thương mại, vi phạm quy định về những điều công chức không được làm.

– Chịu sự giám sát của nhân dân trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ.

– Chấp hành việc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Như vậy, công chức A3 có quyền lợi được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn để thực thi tốt nhiệm vụ. Đồng thời, họ có nghĩa vụ phải chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, không vi phạm pháp luật và chịu sự giám sát của nhân dân.

Công chức loại A3 là nhóm công chức có trình độ đại học trở lên, làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tương đương cấp phòng hoặc tương đương trong các cơ quan nhà nước. Để trở thành công chức A3, người lao động cần có bằng cấp phù hợp, đủ năng lực và thời gian công tác theo yêu cầu.
Là công chức nhà nước, công chức A3 vừa có quyền lợi về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, vừa phải có trách nhiệm thực thi đúng chức trách và tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận