Mã ngạch giáo viên mầm non công lập [Cập Nhật 2023]

Hiện nay, để đảm bảo chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định về mã ngạch giáo viên mầm non. Trong bài viết này, Vieclamgiaoduc sẽ nói về ngạch giáo viên mầm non, quy định và các mã ngạch hiện hành.

ma ngach giao vien mam non-min

Mã ngạch giáo viên mầm non công lập [Cập Nhật 2023]

I. Quy định về mã ngạch giáo viên mầm non 2023

1. Các mã ngạch giáo viên mầm non

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định về mã ngạch giáo viên mầm non để đánh giá và xếp hạng giáo viên mầm non. Theo đó, có ba mã ngạch chính cho giáo viên mầm non, bao gồm:

 • Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26
 • Giáo viên mầm non hạng II – Mã số V.07.02.25
 • Giáo viên mầm non hạng I – Mã số V.07.02.24.

A. Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26

Đây là mã ngạch dành cho các giáo viên mầm non có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên. Để được xếp vào mã ngạch này, giáo viên cần có bằng cấp chuyên môn liên quan đến giáo dục mầm non và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non. Các giáo viên trong mã ngạch này sẽ được xếp vào các bậc lương từ 1-7, tương ứng với mức lương từ 4.000.000 đến 8.000.000 đồng/tháng.

B. Giáo viên mầm non hạng II – Mã số V.07.02.25

Mã ngạch này áp dụng cho các giáo viên mầm non có trình độ đào tạo từ trung cấp đến cao đẳng. Khi xếp vào mã ngạch này, giáo viên cần có bằng cấp chuyên môn liên quan đến giáo dục mầm non và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non. Các giáo viên trong mã ngạch này sẽ được xếp vào các bậc lương từ 1-7, tương ứng với mức lương từ 5.000.000 đến 9.000.000 đồng/tháng.

C. Giáo viên mầm non hạng I – Mã số V.07.02.24

Được coi là mã ngạch cao nhất dành cho các giáo viên mầm non có trình độ đào tạo từ đại học trở lên. Để được xếp vào mã ngạch này, giáo viên cần có bằng cấp chuyên môn liên quan đến giáo dục mầm non và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non. Các giáo viên trong mã ngạch này sẽ được xếp vào các bậc lương từ 1-7, tương ứng với mức lương từ 6.000.000 đến 10.000.000 đồng/tháng.

Icon

Công việc nổi bật

II. Ngạch giáo viên mầm non

1. Ngạch giáo viên mầm non là gì?

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngạch giáo viên mầm non là một trong những ngạch nghề nghiệp được áp dụng cho giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non. Các giáo viên mầm non có nhiệm vụ chính là giảng dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 0-6 tuổi.

2. Giáo viên mầm non là công chức hay viên chức?

Theo quy định hiện hành, giáo viên mầm non được coi là viên chức, không phải là công chức. Viên chức là những người làm việc trong các cơ quan nhà nước, do đó giáo viên mầm non cũng được xem là viên chức vì làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập. Tuy nhiên, theo dự thảo Luật Công chức mới, giáo viên mầm non có thể được xem là công chức trong tương lai.

III. Các quy định về ngạch giáo viên mầm non

1. Quy định về chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non:

Theo thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được xác định như sau:

 • Giáo viên mầm non: người có trình độ đại học sư phạm mầm non hoặc trình độ đại học khác có chuyên ngành giáo dục mầm non.
 • Giáo viên mầm non chính: đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên mầm non và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non.
 • Giáo viên mầm non cao cấp: hoàn thành các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên mầm non và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non.

Để được xếp vào các mã ngạch giáo viên mầm non khác nhau, giáo viên mầm non cần đáp ứng các yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ của chức danh giáo viên mầm non

Theo Luật Giáo dục, nhiệm vụ của giáo viên mầm non bao gồm:

 • Chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em từ 3-5 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non.
 • Phối hợp với phụ huynh để giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em đúng cách.
 • Tham gia các hoạt động ngoại khoá và giáo dục thể chất cho trẻ em.
 • Đánh giá và báo cáo kết quả giáo dục của trẻ em.
 • Thực hiện các công tác quản lý, tổ chức và quản lý tài chính của cơ sở giáo dục mầm non.

IV. Quy định về lương của ngạch giáo viên mầm non

1. Xếp lương giáo viên mầm non công lập

Theo quy định trên, hệ số lương cơ bản của mã ngạch giáo viên mầm non công lập được tính theo bảng lương chung của nhà nước. Tuy nhiên, để xác định mức lương cụ thể cho từng mã ngạch, cần áp dụng các hệ số điều chỉnh sau:

 • Hệ số điều chỉnh vùng: Theo quy định hiện hành, mỗi địa phương sẽ có một hệ số điều chỉnh vùng khác nhau. Với giáo viên mầm non, hệ số này dao động từ 1,05 đến 4,89.
 • Hệ số điều chỉnh chức vụ: Đối với giáo viên mầm non chính và cao cấp, hệ số này sẽ được áp dụng để tính toán lương cơ bản.
 • Hệ số điều chỉnh kinh nghiệm: Giáo viên mầm non có thời gian làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non càng lâu sẽ có hệ số điều chỉnh kinh nghiệm càng cao.

2. Xếp lương giáo viên mầm non ngoài công lập

Đối với giáo viên mầm non làm việc tại các đơn vị ngoài công lập (tư thục), việc xếp lương sẽ được thỏa thuận giữa giáo viên và đơn vị tuyển dụng. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức lương của mã ngạch giáo viên mầm non ngoài công lập không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đang áp dụng tại địa phương đó.

Mã ngạch giáo viên mầm non là một hệ thống quan trọng để xác định vị trí và thu nhập của giáo viên mầm non. Các quy định về chức danh nghề nghiệp, nhiệm vụ và lương cũng được quy định rõ ràng để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc xếp hạng và thăng tiến trong mã ngạch. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mã ngạch giáo viên mầm non và các quy định liên quan đến nó.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận