Lương giáo viên mầm non hạng 4 cũ là bao nhiêu? Mã số nghề nghiệp là gì?

Việc tìm hiểu về mức lương giáo viên mầm non hạng 4 vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi và băn khoăn cho nhiều người. Vieclamgiaoduc sẽ giải đáp cho bạn về vấn đề này cũng như những thay đổi mới trong chính sách lương của giáo viên mầm non.

luong giao vien mam non hang 4-min

Lương giáo viên mầm non hạng 4 cũ là bao nhiêu? – Nguồn ảnh: Pexels

Lương giáo viên mầm non hạng 4 cũ là bao nhiêu?

Mã số nghề nghiệp của giáo viên hạng 4 cũ

Theo Thông tư số 14/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số nghề nghiệp của giáo viên mầm non hạng 4 cũ là V.07.02.06. Đây là mã số nghề nghiệp được quy định cho các giáo viên mầm non hạng 4 trước khi có sự thay đổi trong chính sách lương của ngành giáo dục.

Hệ số mức lương của giáo viên hạng 4 cũ

Trước khi có sự thay đổi, chính sách về mức lương giáo viên mầm non hạng 4 cũ được áp dụng hệ số mức lương theo Quyết định số 07/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, hệ số mức lương của giáo viên mầm non hạng 4 cũ là từ 1,86 đến 4,06. Bên cạnh đó, từ năm 2019 đến trước ngày 01/7/2023, giáo viên mầm non hạng 4 cũ vẫn giữ mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Icon

Công việc nổi bật

Chức danh giáo viên mầm non hạng 4 có còn tồn tại không?

Với sự thay đổi trong chính sách lương của ngành giáo dục, chức danh giáo viên mầm non hạng 4 đã không còn tồn tại từ ngày 01/7/2023. Thay vào đó, các giáo viên mầm non sẽ được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp mới theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT.

Sự thay đổi chức danh nghề nghiệp mầm non theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT

Theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, từ ngày 01/7/2023, các giáo viên mầm non sẽ được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp mới như sau:

  • Giáo viên mầm non hạng III: áp dụng cho giáo viên mầm non đã có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non hoặc trình độ đại học sư phạm mầm non. Hệ số lương của giáo viên mầm non hạng III sẽ được áp dụng mã số V.07.02.26.
  • Giáo viên mầm non hạng II: áp dụng cho giáo viên mầm non đã có trình độ đại học sư phạm mầm non hoặc trình độ cao hơn. Hệ số lương của giáo viên mầm non hạng II sẽ được áp dụng mã số V.07.02.25.
  • Giáo viên mầm non hạng I: áp dụng cho giáo viên mầm non đã có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ sư phạm mầm non. Hệ số lương của giáo viên mầm non hạng I sẽ được áp dụng mã số V.07.02.24.

Tham khảo: tin tuyển dụng việc làm Giáo Viên Mầm Non

Các hệ số lương mới của giáo viên mầm non

Đối với giáo viên mầm non được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, hệ số lương sẽ được tính theo hệ số lương của viên chức theo hạng I, II, III. Bởi đã bỏ hệ số lương giáo viên mầm non hạng 4, do đó các giáo viên hưởng mức lương giáo viên mầm non hạng 4 trước đó sẽ được bổ nhiệm và tính theo mức hạng III. Tuy nhiên, cụ thể hệ số lương sẽ được áp dụng như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bảng dưới đây:

Chức danh nghề nghiệp Hệ số lương
Giáo viên mầm non hạng III Từ 2,10 đến 4,89
Giáo viên mầm non hạng II Từ 2,34 đến 4,98
Giáo viên mầm non hạng I Từ 4,0 đến 6,38

Từ bảng trên, chúng ta có thể thấy rằng hệ số lương của giáo viên mầm non sẽ được tính theo các hệ số lương của viên chức phân theo từng hạng và loại khác nhau. Điều này cho thấy sự tăng lên về mức lương của giáo viên mầm non so với chính sách cũ.

Công thức tính lương cho giáo viên mầm non hạng 4

Để tính toán mức lương của giáo viên mầm non hạng 4, chúng ta sẽ sử dụng công thức sau:

Lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở

Trong đó:

  • Hệ số lương: là hệ số lương được quy định theo chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non.
  • Mức lương cơ sở: là mức lương được quy định theo từng giai đoạn thời gian.

Ví dụ: Giáo viên mầm non hạng 4 sau khi sửa đổi quy định thì sẽ được bổ nhiệm vào giáo viên mầm non hạng III, hệ số lương là 2,10 và mức lương cơ sở hiện tại là 1.800.000 đồng/tháng. Khi tính toán, ta sẽ có:

Lương = 2,10 x 1.800.000 = 3.780.000 đồng/tháng

Mức lương này được coi là lương cơ bản của giáo viên và chưa bao gồm các khoản phụ cấp khác. Tùy theo từng hệ số và kinh nghiệm khác nhau mà mỗi giáo viên sẽ có mức lương khác nhau.

Chúng ta đã cùng tìm hiểu về mức lương của giáo viên mầm non hạng 4. Điều này cho thấy sự quan tâm và chú trọng của Nhà nước đối với việc nâng cao mức lương cho giáo viên mầm non, đồng thời tôn vinh vai trò và đóng góp của giáo viên mầm non trong sự phát triển của ngành giáo dục. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn những thay đổi mới trong chính sách lương của ngành giáo dục.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận